Yhdessä tekemisen henki tiivistyi startissa

"Tehtaan startti oli kovasti odotettu H-hetki todella intensiiviselle projektille, jossa tiivistyi ja konkretisoitui pitkä yhdessä tekemisen henki. Uskon, että tuon hetken jokainen työntekijä muistaa koko uransa ajan”, biotuotetehtaan johtaja Camilla Wikström kuvailee.

Biotuotetehtaalla toimistot ja valvomo sijaitsevat samassa tilassa, mikä mahdollistaa entistä nopeamman tiedonkulun. Ryhmäpäällikkö Pekka Kittilä (vas.) ja tehtaan käytettävyysvastaava Jari Lappalainen vaihtavat ajatuksia tehtaanjohtaja Camilla Wikströmin kanssa. Kuvat: Metsä Group

Tosi iso oppimismatka

Siinä missä biotuotetehtaan projektiorganisaation työ on kääntynyt tehtaan startin myötä loppusuoralle, henkilöstön matka vasta toden teolla alkaa. Metsä Fibren vanhan sellutehtaan noin 150 työntekijää siirtyi töihin biotuotetehtaalle. Muutos heidän työnkuvassaan lukeutunee suurimpiin, mitä metsäteollisuuden historiassa on yhdellä kertaa Suomessa koskaan koettu.

Wikströmin keskeisimpiin tehtäviin on kuulunut varmistaa, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen ja valmiudet uuden tehtaan ajamiseen.

Täyden 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotannon tehdas saavuttaa kesällä 2018.

”Koko henkilöstö on osallistunut jo vuonna 2016 alkaneisiin koulutuksiin, jotka ovat sisältäneet sekä teoriaopintoja että käytännön perehtymisjaksoja biotuotetehtaalla. Tämä on ollut meille tosi iso oppimismatka.”

Henkilöstöllä on ollut keskeinen rooli myös tehtaan testaus- ja koekäyttövaiheessa.

”Saimme lisäresursseja muun muassa muilta tehtailtamme, jotta vanhaa tehdasta voitiin ajaa täydellä teholla myös koulutusjaksojen aikana.”

Tehtaanjohtaja Camilla Wikströmin mukaan biotuotetehtaalla keskitytään tänä vuonna kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat turvallisuus, ympäristö ja tuotanto.

Tulevaisuuden toimintamallit luodaan nyt

Wikström muistuttaa, että käytännön työ opettaa kuitenkin tekijöitään parhaiten. Juuri nyt on aika, jolloin osaamista kerrytetään kovaa vauhtia. Porukan motivaatio oppimiseen on korkea.

”Syksyn aikana myös laitetoimittajien edustajat ovat edelleen läsnä tehtaalla, joten saamme heiltä paljon tärkeää tietoa ja voimme ratkoa mahdollisia häiriötilanteita tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan.”

Yksi isoista muutoksista on se, että biotuotetehtaalla teemme töitä avokonttorissa.

Samanaikaisesti biotuotetehtaalle luodaan uusia pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia toimintamalleja.

”Yksi isoista muutoksista on se, että biotuotetehtaalla teemme töitä avokonttorissa. Valvomot ja toimistotilat ovat samassa tilassa, joten tieto liikkuu entistäkin sujuvammin”, Wikström sanoo.

 

Turvallisuus ja ympäristö edellä

Syksyn aikana tapahtuu tehtaan virallinen luovutus, jolloin laitos siirtyy kokonaisuudessaan Metsä Fibren henkilöstön ohjaukseen. Wikströmin mukaan biotuotetehtaalla keskitytään tänä vuonna kolmeen kokonaisuuteen.

Uuden tehtaan ylösajo ja vanhan tehtaan alasajo suunniteltiin todella huolellisesti etukäteen.

”Ne ovat turvallisuus, ympäristö ja tuotanto. Tehtaan turvallisen toiminnan,ihmisten työturvallisuuden ja ympäristötehokkuuden varmistavat toimenpiteet ovat tärkeysjärjestyksessä aina ensimmäisinä. Uuden tehtaan ylösajo ja vanhan tehtaan
alasajo suunniteltiinkin todella huolellisesti etukäteen.”

Alkuvaiheessa biotuotetehdasta ajetaan 60–70 prosentin teholla, ja tuotantoprosessiin haetaan oikea tasapaino eri osastojen välillä. Seuraavan 6–9 kuukauden aikana tehtaalla tehdään niin kutsuttuja takuukoeajoja.

”Niillä varmistetaan, että koneet ja laitteet täyttävät tilaajan asettamat vaatimukset kaikissa olosuhteissa. Tavoitteenamme on tietysti saada tuotantokäyrä nopeasti hyvään vauhtiin. Täyden 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotannon tehdas saavuttaa kesällä 2018”, Wikström lupaa.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle