Vähäinen lipeäpäästö Kuhnamoon 18.9.2017

Metsä Groupin biotuotetehtaan massatehtaalla 18.9.2017 yöllä sattuneen häiriötilanteen vuoksi jäähdytysvesien mukana Kuhnamo-järveen pääsi vähäinen määrä laimeaa pesulipeää.

Lipeä on emäksistä, mutta ei vaarallista. Se aiheuttaa kovassa virtauksessa vaahtoa. Vaahtoa on havaittavissa jäähdytysvesien purkupaikalla Teräväniemessä sekä purkupaikan alapuolella Kuhnamossa. Vuoto on estetty ja jäähdytysvesien purkupaikka on eristetty suojapuomilla. Vesistön tilaa seurataan.

Lisätietoja:
Camilla Wikström
biotuotetehtaan johtaja
Metsä Group
puh. 050 3893 467
camilla.wikstrom(a)metsagroup.com

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle