Uusi jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan uusi jätevedenpuhdistamo on käynnistetty.

”Uudelle puhdistamolle ohjattiin toukokuussa puolet käyvän tehtaan jätevesistä osana puhdistamon koekäyttöä. Kesäkuun puolivälistä alkaen kaikki käyvän tehtaan jätevedet on ohjattu uuteen puhdistamoon”, kertoo jätevedenpuhdistamosta vastaava Metsä Fibren projektipäällikkö Johanna Harjula.

Vanhaa jätevedenpuhdistamoa puretaan parhaillaan ja vanhan ilmastusaltaan paikalle rakennetaan uusi varoallas.

Lupaehdot saavutettu

Uuden puhdistamon käyttöönotto on onnistunut hyvin.

”Puhdistusprosessissa tarvittava bioeliöstökanta saatiin kasvatettua noin viikossa tavoitellulle tasolle. Päivittäiset laboratoriotutkimukset osoittavat, että olemme saavuttaneet lupaehtojen mukaiset päästörajat erinomaisesti”, Harjula toteaa.

Puhdistettua vettä on johdettu Kuhnamo-järveen toukokuun lopulta lähtien. Lietteet on toimitettu viereiselle EcoEnergy SF Oy:n biokaasulaitokselle käsiteltäviksi.

Olemme saavuttaneet lupaehtojen mukaiset päästörajat erinomaisesti.

Prosessi-insinööri Perttu Muhonen puhdistamon laitetoimituksista ja prosessitoteutuksesta vastaavalta Aquaflow Oy:ltä kertoo rakentamisen ja käyttöönoton edenneen kokonaisuudessaan suunnitellusti.

”Osana normaalia käyttöönottoa teemme vielä joitain muokkauksia laitteistoon. Oikean ravinnetasapainon löytäminen sekä lietteenpoiston optimointi ovat työn keskiössä tällä hetkellä.”

”Poliisisuodin” varmistaa puhdistustuloksen

Kuten vanhassa jätevedenpuhdistamossa, myös uudessa puhdistamossa jäteveden reitti kulkee neutraloinnin, jäähdytyksen ja ilmastuksen läpi jälkiselkeyttimelle.

”Lisäksi uudessa puhdistamossa on mahdollisuus ohjata vesi vielä tertiäärivaiheen puhdistukseen flotaatioaltaisiin ja kiekkosuotimiin. Siinä vedestä poistetaan kemiallisella käsittelyllä biohajoamatonta ainesta sekä ravinteita”, Muhonen kuvailee.

Täysin vastaavaa tertiäärivaiheen käsittävää puhdistamoa ei ole Suomeen aiemmin rakennettu.

”Voidaan puhua eräänlaisesta poliisisuotimesta. Sitä käytetään tarpeen vaatiessa, jotta saavutamme lupaehtojen vaatimukset kaikissa tilanteissa. Testaamme heinäkuun aikana myös tertiäärivaiheen puhdistusta”, Harjula lisää.

 

Täydet valmiudet biotuotetehtaan starttiin

Biotuotetehdas tuottaa kuutiomääräisesti saman verran jätevettä kuin nykyinen sellutehdas, eli 50 000 kuutiota vuorokaudessa. Uuden puhdistamon kapasiteetti on 70 000 kuutiota vuorokaudessa.

”Biotuotetehtaan tuottama jätevesi on väkevämpää kuin käyvän tehtaan jätevesi. Kemiallisesta hapenkulutuksesta kertovalla COD-kuormalla kuvattuna biotuotetehtaan kuormitus tulee olemaan 110 tonnia vuorokaudessa, kun se nykyisellä tehtaalla on 60 tonnia”, Harjula kertoo.

Uuden puhdistamon kapasiteetti on 70 000 kuutiota vuorokaudessa.

Hän vakuuttaa, että biotuotetehtaan käynnistyessä elokuun puolivälissä puhdistamossa on hyvät valmiudet käsitellä sen tuottamat jätevedet.

”Tehtaan käynnistyminen tarkoittaa pienimuotoisesti myös uutta starttia puhdistamolle. Käsiteltävien vesien koostumuksen muuttuessa puhdistamolle kehittyy uusi bioeliöstökanta.”

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle