Työmaavahvuus huipussaan

Metsä Groupin biotuotetehdasprojekti Äänekoskella etenee suunnitellusti aikataulussa, ja työmaalla eletään parhaillaan työmaavahvuuden huippua. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee päivittäin keskimäärin 2 600–2 700 oman alansa ammattilaista. Vilkkaimpina päivinä luku on käynyt liki 3 200 henkilössä. Pääpaino on tällä hetkellä asennustöissä, jotka alkoivat vuoden 2016 alussa massatehtaalta. Projektin kokonaisedistymä on noin 80 prosenttia ja biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

Biotuotetehdastyömaalla on työskennellyt kaikkiaan koko projektin aikana, eli toukokuusta 2015 marraskuuhun 2016, yli 8 200 eri henkilöä. Suomalaisten osuus koko projektin työvoimasta on ollut 68 prosenttia, ja ulkomaalaisten osuus on näin ollen 32 prosenttia. Suomalaisten jälkeen seuraavaksi eniten työntekijöitä on ollut projektin aikana Puolasta, Virosta, Liettuasta, Kroatiasta ja Slovakiasta.

Vuorokauden aikana biotuotetehtaan työmaalla toimii noin 650 eri urakoitsijaa. Koko projektin aikana toukokuusta 2015 marraskuuhun 2016 työmaalla on työskennellyt kaikkiaan yli 1 000 eri yritystä. Kuva: Metsä Group

Biotuotetehtaan rakentaminen toteutetaan tilaajavetoisena osaurakointina, mikä tarkoittaa sitä, että rakentaminen ja eri urakat on jaettu useampaan pienempään osaan. Näin myös paikallisilla ja pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua rakentamiseen. Vuorokauden aikana työmaalla toimii noin 650 eri urakoitsijaa. Koko projektin aikana työmaalla on työskennellyt kaikkiaan yli 1 000 eri yritystä, joista suomalaisia on ollut 92 prosenttia. Kokonaisuudessaankin biotuotetehdashankkeen kotimaisuusaste on korkea, yli 70 prosenttia.

Kokonaisuudessaankin biotuotetehdashankkeen kotimaisuusaste on korkea, yli 70 prosenttia.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre edellyttää lakien ja työehtosopimuksen noudattamista läpi koko alihankintaketjun. Esimerkiksi tilaajavastuulain noudattamista valvotaan hyvin tarkasti. Kaikilla työmaalle tulevilla urakoitsijoilla tulee olla tilaajavastuuasiat kunnossa, ennen kuin heidän työntekijöilleen myönnetään työskentelylupa.

Biotuotetehdastyömaalla on käytössä projektinhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan saada tarkkaa ja ajantasaista tietoa siitä, millaisia urakoitsijoita työmaalla on, kuinka paljon ihmisiä on paikalla tai mitä kansalaisuuksia he edustavat. Järjestelmästä myös toimitetaan verottajalle lain vaatimat työntekijätiedot kuukausittain, ja tietoja säilytetään muun muassa aluehallintovirastoa varten.

Lisätietoja:
Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Oy, p. 050 5989 342, timo.merikallio(at)metsagroup.com
Anna-Liisa Pennanen, viestintäpäällikkö, Metsä Fibre Oy, p. 050 5748 071, anna-liisa.pennanen(at)metsagroup.com

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle