Turvallisesti työmaalla

Metsä Groupin biotuotetehtaan rakennustyömaan alueella on tällä hetkellä yli kaksikymmentä erilaista nosturia. Nostamisen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.


Metsä Groupin biotuotetehdasprojektin turvallisuuspäällikkö Ilkka Karvoselta saa nopeasti vastauksen siihen, kuka vastaa jättiluokan rakennustyömaan turvallisuudesta.
- Meistä jokainen työmaa-alueella liikkuva on velvollinen huolehtimaan osaltaan turvallisuudesta ja havainnoimaan ympäristöä mahdollisten riskien varalta.
Karvonen muistuttaa, että työturvallisuutta edistävät parhaiten ennakointi ja töiden huolellinen suunnittelu.
- Tärkein tehtävämme on löytää mahdolliset vaaranpaikat ennen kuin vahinko ehtii tapahtua. Urakoitsijoiltamme edellytämme riskien arviointia sekä turvallisuussuunnitelmaa aina ennen uuden työvaiheen aloittamista.
 

Talvi tuo haasteita

Tällä hetkellä rakennustyömaalla on töissä noin 540 henkilöä. Massiivisten betonielementtien asennusten myötä tehtaan rakenne on alkanut nopeasti hahmottumaan.
- Työmaalla tehdään nyt raskaita erikoisnostoja, joiden turvalliseen toteutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ihmisiä ei saa missään tilanteessa olla nostettavien taakkojen alla, Karvonen muistuttaa.
Erityisesti talvella valaistukseen ja liukkaudentorjuntaan on panostettava.
- Hiekoitus, liukuesteet kengissä, kunnolliset kaiteet ja portaat sekä näkyvä vaatetus ja hyvät työvalot ovat perusasioita turvalliseen työskentelyyn.
Karvonen uskoo, että työturvallisuuteen panostaminen on jokaiselle alueella toimivalle yritykselle kilpailuvaltti myös tulevaisuutta ajatellen.
- Olen vakuuttunut, että turvallisuuden asianmukainen huomioiminen näkyy positiivisesti työn laadussa ja työntekijöiden motivaatiossa.

Turvallisuuspäällikkö Ilkka Karvonen paitsi puuttuu potentiaalisiin vaaratilanteisiin, myös antaa kiitosta hyvin tehdystä työstä. ”Tässä on loistava esimerkki telineistä, joissa turvallisuus on huomioitu.”


Epäkohdat ripeästi kuntoon

Hyvä käytännön työkalu ennakoivaan turvallisuuden varmistamiseen on turvallisuushavainnointi, jolla kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemastaan puutteesta tai vaaratilanteesta.
- Turvallisuushavainnon voi tehdä kirjallisesti, netin kautta tai suullisesti. Havainto on mahdollista tehdä myös nimettömänä, Karvonen sanoo.
Kun havainto on kirjattu Metsä Groupin järjestelmään, korjaaville toimenpiteille määritetään heti aikataulu ja vastuuhenkilö.
- Metsä Groupin omalle henkilöstölle turvallisuushavainnointi on tuttua ja havaintoja uskalletaan tehdä. Urakoitsijoille toimintamalli on usein uusi, mutta hekin ovat sisäistämässä havaintojen merkityksen.
 

Turvallisuushavaintokortilla voi ilmoittaa työmaalla havaitsemastaan turvallisuuspuutteesta tai vaaratilanteesta. Ilmoituksen voi tehdä myös verkossa seitsemällä eri kielellä.


Tilanne työtapaturmien suhteen työmaalla

Huolellisuuden ansiosta biotuotetehtaan työmaalla työtapaturmien määrä on pysynyt alhaisena. Lieviä tapaturmia on sattunut neljä, joista on aiheutunut 22 sairauspoissaolopäivää. Yksi tapaturma oli vakavampi, siitä aiheutui pitempi sairauspoissaolo.
- Työmaan tapaturmataajuus on tällä hetkellä 12, joka on liikaa, sillä tavoite on nolla. Rakentamisessa luku on keskimäärin 60, joten siihen verrattuna olemme hyvällä tasolla, Karvonen toteaa puuta koputtaen.
Työmaalla tapahtuneet tapaturmat ja vaaratilanteet tutkitaan aina huolellisesti vastaavien vahinkojen ehkäisemiseksi.
- Tutkinnassa emme etsi syyllistä, vaan selvitämme asian ja toteutamme korjaavat toimenpiteet. Tästä avoimesta toimintamallista olemme saaneet hyvää palautetta urakoitsijoidenkin taholta.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle