Turvallisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti

”Tuttuja ihmisiä, kotoisa tunnelma, mutta täysin uudenlainen ympäristö”, kuvailee vuoden 2018 alussa Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan johtajana aloittanut Ilkka Poikolainen tunnelmia uudessa käyttökonttorissa.

Metsä Fibren Rauman tehtaan johtajana toiminut Poikolainen nimitettiin biotuotetehtaan johtajaksi Camilla Wikströmin siirryttyä Metsä Fibren selluliiketoiminnan tuotantojohtajaksi 1.1.2018.

Kotoisan Äänekosken tehdasympäristöstä Poikolaiselle tekee se, että hän toimi vanhan sellutehtaan kuitulinjan käyttöinsinööriä vuosina 2005–2008 ja tuotantopäällikkönä vuosina 2009–2012.

”Palaan Äänekoskelle todella motivoituneena luotsaamaan uutta tehdasta yhdessä koko organisaation kanssa. Tämä on hieno ja harvinainen mahdollisuus työuralla”, monipuolisen työkokemuksen metsäteollisuudesta omaava Poikolainen sanoo.

1.1.2018 biotuotetehtaan johtajana aloittanut Ilkka Poikolainen uskoo johtamisessa määrätietoiseen, systemaattiseen ja osallistavaan toimintatapaan. Kuvat: Metsä Group

Osaava henkilöstö avainasemassa

Vuoden 2017 elokuussa startanneen Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan valvomossa ja avokonttorilla on aistittavissa positiivinen tekemisen meininki. Positiivisuuteen on aihetta, sillä käynnistysvaihe on sujunut ennalta laadittujen suunnitelmien mukaan.

”Tehtaan käynnistäminen on edennyt starttikäyrän mukaisesti. Täyden nimellistuotannon saavutamme suunnitellusti ensi kesänä”, Poikolainen kuvailee.

Biotuotetehtaalla eletään parhaillaan vaihetta, jossa siirrytään projektityöstä askelittain uuden tehtaan arkirytmiin. Raamien luominen toiminnalle edellyttää Poikolaisen mukaan johtamiseen määrätietoista ja systemaattista, mutta osallistavaa toimintatapaa.

”Tämä on todella tärkeä vaihe, sillä nyt luodaan niitä toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat tekemiseemme ja menestykseemme pitkälle tulevaisuuteen. Haluan osallistaa ihmisiä tähän kehitystyöhön mahdollisimman laajasti. Olemme kaikki samassa veneessä”, Poikolainen painottaa.

Nyt luodaan niitä toimintamalleja, jotka vaikuttavat tekemiseemme ja menestykseemme pitkälle tulevaisuuteen.

Käynnistämisvaiheen edetessä tehdasta on voitu ajaa askelittain kovemmilla tehoilla. Samalla on haettu eri osastojen välistä optimaalista tasapainoa.

”Jos löydämme tuotannon pullonkauloja, etsimme yhdessä ratkaisuja siihen, millaisin ajomallein tai säätötoimenpitein pystymme parantamaan suorituskykyämme”, Poikolainen kuvailee.

Huippumodernissa tehtaassa, johon kuuluu myös täysin uudenlaisia osastoja, työ on erittäin vaativaa. Valmiita ratkaisumalleja ei useinkaan ole käytettävissä, joten osaava henkilöstö, ennakointi sekä avoin viestintä ovat avainasemassa.

”Tehtaan prosessi alkaa puunkäsittelystä ja päättyy automaattivarastoon. Tehtaan tuotantotasonmuutos lähtee liikkeelle hakeruuvista. Kun hakeruuvia säädetään, kaikkien osastojen pitää pystyä seuraamaan ja reagoimaan muutokseen”, sanoo Poikolainen.

Käynnistämisvaiheen edetessä tehdasta on voitu ajaa askelittain kovemmilla tehoilla. Käynnissäpitäjä Pekka Laitinen (vas.), tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen ja tehtaan käytettävyysvastaava Jari Lappalainen tarkastelevat, miltä kuitulinjan tilanne näyttää.

Työturvallisuuskulttuuri luodaan nyt

Tuotantovauhdin kiihtyessä painottuu tekeminen biotuotetehtaalla yhä enemmän toimintamallien, työturvallisuuden sekä tuotteiden laadun jatkuvaan kehittämiseen.

”Luomme juuri nyt puitteita ja kulttuuria turvalliselle työskentelylle uudessa ympäristössä. Talviaikaan oman haasteensa aiheuttaa esimerkiksi liukkaus, ja siitä aiheutuvien tapaturmien torjuntaan kiinnitämme nyt erityistä huomiota”, Poikolainen sanoo.

Biotuotetehdas on toiminut alusta saakka sille asetettujen ympäristölupaehtojen puitteissa.

”Biotuotetehtaan alkuvaiheessa on sattunut muutamia prosessihäiriöitä, joista on aiheutunut lyhytaikaisia haju- tai pölypäästöjä.”

Luomme juuri nyt puitteita ja kulttuuria turvalliselle työskentelylle uudessa ympäristössä.

Arkirytmiin asettumisesta hengästyttävän nopeatempoisen projektin jälkeen kertoo hyvin se, että biotuotetehtaan ensimmäinen vuosihuoltoseisokki on edessä suunnitellusti toukokuussa.

”Se tulee olemaan mittava urakka, jolloin tehdasalueella työskentelee useita satoja palvelutoimittajien työntekijöitä omien työntekijöidemme lisäksi”, Poikolainen kuvailee.

 

Sidosryhmävierailuja tehtaalle

Yleisön ja median kiinnostus biotuotetehdasta kohtaan on ollut suurta läpi koko projektin.

”Kun tehdas on saatu nimellistuotantoon, pyrimme vastaamaan entistä paremmin vierailukysyntään. Ensi kesänä tehtaan yhteyteen valmistuu myös Metsä Woodin puuelementeistä rakennettava vierailukeskus. Se luo erinomaiset puitteet vierailujen järjestämiseen Metsä Groupin eri sidosryhmille”, Poikolainen kertoo.

 

Ilkka Poikolainen (42)
- Aloitti Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan johtajana 1.1.2018.
- Koulutukseltaan prosessitekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta.
- Lähtöisin Jyväskylästä.
- Toimi 2012–2017 Metsä Fibren Rauman sellutehtaan johtajana, 2009–2012 Äänekosken sellutehtaan tuotantopäällikkönä.
- Perhe: uusioperhe, jossa puoliso ja kuusi lasta.
- Harrastaa juoksua, hiihtämistä ja lukemista.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle