”Tosi iso oppimismatka”

Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistäminen ja samanaikaisesti nykyisen tehtaan ajaminen täysillä siirtymävaiheeseen saakka tuovat Metsä Fibren henkilöstölle suuren, mutta mielenkiintoisen haasteen.

”Nykyisessä tehtaassa työskentelee 170 sellunteon huippuammattilaista, joten lähtökohtamme uuden tehtaan käynnistämiseen ovat erinomaiset”, sanoo biotuotetehtaan henkilöstöjohtaja Lasse Brandt.

Nykyisessä tehtaassa työskentelee 170 sellunteon huippuammattilaista.

Vaikka sellunteon perusteet eivät uuden tehtaan myötä muutu, on henkilöstön omaksuttava paljon uutta asiaa nopeassa aikataulussa.

”Tämä on meille tosi iso oppimismatka, joka edellyttää hyvää motivaatiota ja muutosvalmiutta. Me haluamme varmistaa kaikille realistiset mahdollisuudet oppia uutta”, Brandt vakuuttaa yhdessä biotuotetehtaan johtaja Camilla Wikströmin kanssa.

Biotuotetehtaan henkilöstöjohtaja Lasse Brandtin ja tehtaanjohtaja Camilla Wikströmin työhön kuuluu varmistaa se, että työvoiman määrä ja henkilöstön osaaminen ovat oikealla tasolla, kun biotuotetehdas käynnistyy ja vanha tehdas ajetaan alas. Kuvat: Metsä Group

 

Tämä on meille tosi iso oppimismatka, joka edellyttää hyvää motivaatiota ja muutosvalmiutta.


Koulutukset käynnissä

Henkilöstön koulutukset alkoivat viime vuonna kahdella koulutuspäivällä. Projekti-insinööri Miko Kemiläisen tehtävänä on organisoida koulutukset ja toimia linkkinä käyvän tehtaan ja projektin välillä.

”Miko ja minä kävimme kaikkien prosessinhoitajien kanssa kehityssuunnitelmakeskustelut. Niissä käsittelimme sitä, mitä uudella tehtaalla toimiminen työntekijältä vaatii. Esimerkiksi kunnossapidon tärkeys tulee korostumaan. Lisäksi jatkossa jokaisen on hallittava osaamisalueita myös muilta osastoilta”, Brandt sanoo.

Tänä vuonna koulutuspäiviä on yhteensä kuusi.

”Koulutuksissa on tähän mennessä keskitetty muun muassa kunnossapitoon, SAP-järjestelmään, prosessiosaamiseen sekä raideturvallisuuteen”, kertoo Brandt.

Henkilöstön koulutukset alkoivat viime vuonna kahdella koulutuspäivällä.

Ensi vuoden alussa jokaiselle puolestaan on luvassa kahden viikon teoriakoulutusjakso, joka toteutetaan neljässä ryhmässä.

”Tämän jälkeen perehtymistä ja kouluttautumista koneisiin sekä laitteisiin jatketaan vastaavissa jaksoissa biotuotetehtaalla osana koestus- ja käyttöönottovaihetta.”


Henkilöstö mukana uudessa

Käyvän tehtaan työntekijöiden osaamista hyödynnetään myös biotuotetehtaan laitteiden suunnittelussa ja riskien arvioinnissa.

”Yhteensä 13 päiväprosessinhoitajaa keskittyy biotuotetehtaan asioihin. He toimivat myös tiedon välittäjinä käyvän tehtaan henkilöstön suuntaan”, kertoo Wikström.

Työntekijöitä on lähes koko ajan tiiviisti mukana projektissa sekä koulutuksissa, mutta tähän on Brandtin mukaan varauduttu muun muassa määräaikaisen työvoiman avulla sekä hankkimalla resursseja muilta Metsä Fibren tehtailta.

”Ensi kesään mennessä meillä on apuvoimia muilta tehtailta ja määräaikaisia työntekijöitä yhteensä noin 80 henkilöä. Näin turvataan nykyisen tehtaan häiriötön toiminta.”

Käyvän tehtaan henkilöstön koulutukset ovat jo käynnistyneet. Tänä vuonna koulutuspäiviä on yhteensä kuusi. Projekti-insinööri Miko Kemiläinen (oik.) organisoi käyvän tehtaan henkilöstön koulutuksia.

Kukaan ei ole yksin

Brandt ja Wikström painottavat, että suunnitelmien noudattaminen, aktiivinen viestintä ja avoin vuoropuhelu ovat tärkeimpiä työkaluja onnistuneeseen oppimisprosessiin.

On tärkeä muistaa, että kukaan ei ole tässä hommassa yksin, vaan työkavereilta saa aina tukea.


”On tärkeä muistaa, että kukaan ei ole tässä hommassa yksin, vaan työkavereilta saa aina tukea”, Wikström vakuuttaa.

”Itse olen projektin aikana oppinut entistä konkreettisemmin sen, että maailma muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana”, Brandt lisää.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle