Tilastoihin kannattaa tuijottaa

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdasta on tällä hetkellä rakentamassa noin 2 500 ihmistä. Työmaavahvuuden ollessa korkea, myös riski työtapaturmille väistämättä kohoaa.

”Meneillään on kiivain asennusvaihe, jolloin töitä tehdään paljon korkeilla paikoilla. Tämä lisää riskiä ihmisten tai tavaroiden putoamisesta aiheutuville tapaturmille, jotka ovat aina vaarallisia”, sanoo biotuotetehdasprojektin turvallisuuspäällikkö Ilkka Karvonen.

Biotuotetehdastyömaan tapaturmataajuus on syksyn aikana ollut nousussa ja lukema on nyt 18.

”Luku kertoo, kuinka monta tapaturmaa on sattunut miljoonaa työtuntia kohden. Jokainen tapaturma on tietenkin liikaa. Olemme onneksi välttyneet vakavilta työtapaturmilta.”

Turvallisuuspäällikkö Ilkka Karvonen muistuttaa, että talvi tuo jälleen uusia haasteita työturvallisuuteen. ”Turvahavaintojen tekeminen on yksi hyvä keino ennaltaehkäistä tapaturmia. Turvahavaintoja on projektin aikana tehty jo yli kuusituhatta.” Kuvat: Metsä Group

 

On tärkeää tutkia tapaturmien syyt ja miettiä, mitä voidaan tehdä toisin.


Tapaturmalle etsitään syy, ei syyllistä

Biotuotetehdasprojektin turvallisuustiimin johdolla jokainen työtapaturma tutkitaan ja tilastoidaan. Projektin edetessä kertynyt data tarjoaa työkaluja työturvallisuuden kehittämiseen. Huomion arvoista on, että kaikista tapaturmista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat olleet tavalla tai toisella ihmisen toiminnasta johtuvia.

”Toisin sanoen jokainen tapaturma olisi ollut estettävissä. On tärkeää tutkia tapahtumien syyt ja miettiä, mitä voidaan tehdä toisin, ettei minulle tai kaverille kävisi näin”, Karvonen painottaa.

Lähes puolet tapaturmista on ollut kaatumisia, kompastumisia tai liukastumisia.

”Työmaan yleinen siisteys on tärkeimpiä keinoja, joilla näitä tapaturmia voidaan ehkäistä. Kaatuminen aiheuttaa lähes aina sairauspoissaolon.”

Projektin edetessä kertynyt data tarjoaa työkaluja työturvallisuuden kehittämiseen.

Seuraavaksi eniten tapaturmia on aiheutunut työkalujen väärästä käyttötavasta, sormen jäämisestä puristuksiin tai roskan joutumisesta silmään.

”Kulmahiomakoneen huolimaton käyttö on aiheuttanut useita tapaturmia. Uskon, että jarrullista kulmahiomakonetta käyttämällä voitaisiin välttää monta onnettomuutta”, Karvonen arvioi.

Biotuotetehtaan asennustöissä on nyt todella paljon työntekijöitä. Kun työtä tehdään korkealla ja useassa tasossa, täytyy työturvallisuuteen kiinnittää erityistä huomiota.


”Turvallisuus on osa ammattitaitoa”

Karvosen mukaan asenneilmapiiri on työturvallisuuden saralla kehittynyt viime vuosina yleisesti positiiviseen suuntaan. Hän näkee rakentamisenkin alalla kuitenkin suuntauksia, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Oman ja kaverin turvallisuuden huomioiminen on osa ammattitaitoa.

”Tehtaan rakentaminen ja asentaminen on hyvin verkostoinutta työskentelyä, ja vuokratyövoimaa ja aliurakoitsijoita käytetään enenevissä määrin. Siksi on tärkeää, että jokainen kantaa vastuunsa turvallisuuskoulutuksesta sekä ennakoivasta turvallisuustyöstä ja valvoo osaltaan, että työskentely on turvallista. Meidän tehtävämme on varmistaa, että näin myös tapahtuu.”

Karvonen muistuttaa, että oman ja kaverin turvallisuuden huomioiminen on osa ammattitaitoa.

”Ilman ennakointia kaikki on sattumaa”, hän tiivistää.

Kun pimeä kausi puskee päälle, on yleis- ja työpistevalaistukseen panostettava niin ulko- kuin sisätiloissakin.

 

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle