TIEDOTE BIOTUOTETEHTAAN LÄHIALUEEN ASUKKAILLE, KOULUILLE, PÄIVÄKODEILLE, SAIRAALALLE JA VANHAINKODILLE

Paalutustyö tehdään kuudella paalutuskoneella ja työmenetelmät ja -kalustot valitaan siten, että melupäästöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Mahdollisina häiriintyvinä kohteina ympäristössä voivat olla Pakokankaan asuinalue (620 m), kaakossa Rotkolan asuinalue (680 m), Piilolanniemen asuinalue (650 m) ja pohjoisessa Hiskinmäen asuinalue (620 m). Työstä on laadittu melumallinnus, jonka perusteella paalutuksen melutaso ei ylitä 45 desibeliä lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla.

Paalutustyö tehdään arkipäivisin kello 6–20 ja tarvittaessa lauantaisin kello 8–16.

Paalutustöiden alussa Kalliotekniikka Oy tekee melumittauksia Palokankaan, Rotkolan, Piilolanniemen ja Hiskinmäen asuinalueilla. Mittauksia uusitaan tarvittaessa. Mittaustulokset ovat nähtävissä verkko-osoitteessa www.biotuotetehdas.fi.

Lisätietoja saa tarvittaessa ympäristöpäällikkö Sari Tupitsalta, sari.tupitsa@metsagroup.com, puh. 050 598 9067. Kysymyksiä voi jättää myös biotuotetehtaan verkkosivuille www.biotuotetehdas.fi/kysymyksia-ja-vastauksia.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle