Terminaaliverkosto varmistaa puuhuollon

Metsä Groupin biotuotetehtaan tasaisen puuvirran varmistamiseksi otetaan käyttöön 10–15 terminaalia, joista puuta kuljetetaan tehtaalle. Ne ovat osa tarvittavia järjestelyitä, joilla häiriötön puuhuolto turvataan.

Kun biotuotetehdas on aikanaan täydessä tuotannossa, se käyttää kuitupuuta ja haketta 6,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Noin puolitoista miljoonaa kuutiometriä raaka-aineesta tuodaan junalla. Kun raaka-ainemäärät ovat valtavia, moni asia kuljetusten ohjauksessa pitää tehdä toisin kuin Metsä Fibren nykyisellä Äänekosken tehtaalla tehdään.

- Jotta puuhuolto toimii tasaisesti ja tehokkaasti, auto- ja junakuljetukset nivotaan huolellisesti toisiinsa. Kun kumipyöräliikenne vääjäämättä hiljenee viikonloppuisin, tarvitaan junapuuta enemmän, Metsä Forestin kuljetuspäällikkö Peter Pekkola sanoo.

Biotuotetehtaan ahtaalla tontilla ei varastoida yhtä suuria puumääriä kuin nykytehtaalle varastoidaan. Tilaa tarvitaan myös hakevarastoille.

- Puukuljetusten autoliikenteelle työstetään tarkka aikataulutusjärjestelmä. Koska suoraan metsästä tuotavia kuljetuksia ei voida saada tehtaalle kellontarkasti, osa puusta kuljetetaan välivarastoihin. 100–150 kilometrin säteelle sijoittuvat terminaalit toimivat puskureina, jotta puuta on varmasti aina riittävästi tehtaalle toimitettaviksi.

Puukuljetusten autoliikenteelle työstetään tarkka aikataulutusjärjestelmä.

Kuljetuspäällikkö Peter Pekkola kertoo, että Metsä Groupilla on jo nyt ympäri maata erikokoisia terminaaleja puun välivarastointia varten. Kuva: Metsä Group

Terminaalien käyttö on yleistynyt

Metsä Group käyttää jo nyt lukuisia erikokoisia terminaaleja puiden välivarastointiin ympäri maata, joten mistään uudesta toimintatavasta ei ole kyse. Niitä on esimerkiksi omien tuotantolaitosten ja junapuun lastauspaikkojen yhteydessä. Välivarastointi on Pekkolan mukaan lisääntynyt etenkin leutojen talvien takia, kun puuta tuodaan pois metsistä ennen kelirikon alkamista.

- Biotuotetehdasta varten hankittavat 1–2 hehtaarin kokoiset terminaalialueet eivät ole mitään erityisiä laitoksia tai suljettuja alueita. Puuterminaalia ei tarvitse edes asvaltoida, Pekkola sanoo.

- Olennaista on, että terminaalin maapohja kantaa ympäri vuoden. Ja liikenneyhteyksien pitää tietysti olla sellaiset, että puuta on helppo tuoda terminaaliin ja kuljettaa edelleen biotuotetehtaalle.

Terminaalit pyritään Pekkolan mukaan tekemään jo olemassa oleville varastopaikoille.

- Uusia terminaaleja perustettaessa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöön: ne eivät voi sijaita pohjavesialueella tai lähellä asutusta. Lisäksi hyönteistuholain mukaisesti niitä ei sijoiteta havumetsän läheisyyteen.

Uusia terminaaleja perustettaessa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöön.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle