Täydennystä projektiorganisaatioon

Biotuotetehtaan projektiorganisaatio on täydentynyt seuraavasti:

Talous ja hallinto

Biotuotetehdasprojektin kehityspäälliköksi on nimitetty Kristian Isaksson ja kustannuslaskijaksi Sonja Nissinen. Ostopäälliköksi on nimitetty Antti Eskola ja ostosihteereiksi Anu Pakkanen ja Anne Öhman. Nimitykset astuvat voimaan 1.6.2015. Isakssonin ja Nissisen esimies on hallintojohtaja Juha Pesonen. Eskolan, Pakkasen ja Öhmanin esimies on projektipäällikkö Jouko Yliviuhkola.

Projektipalvelut

Jarmo Koukka on nimitetty turvallisuusasiantuntijaksi 17.8.2015 alkaen. Juha Anttonen on nimitetty talteenoton kunnossapidon projekti-insinööriksi 1.6.2015 alkaen. Juha Jokelainen on nimitetty kuitulinjan kunnossapidon projekti-insinööriksi kokopäiväisenä 1.9.2015 alkaen. Työmaan palvelupäällikkönä aloitti 1.5.2015 Aarre Pohjola. Heidän esimiehensä on projektipalveluiden johtaja Ossi Puromäki.

Sähköistys ja automaatio

Jari Kielinen on nimitetty DCS:n projekti-insinööriksi 15.6.2015 alkaen ja Jarkko Kivimäki kuitulinjan instrumentoinnin projekti-insinööriksi 1.8.2015 alkaen. Heidän esimiehensä on linjaprojektipäällikkö Jouko Kotilainen.

Rakentaminen

Työmaapäällikkö Teppo Virtala vastaa biotuotetehdasprojektissa rakentamisen työmaaorganisaatiosta. Rakentamisen hankinnoista vastaa hankintapäällikkö Marko Mäkimartti ja rakentamisen suunnittelusta suunnittelupäällikkö Juha-Matti Mäntylä. Teppo Gren toimii rakentamisen kustannus- ja sopimuspäällikkönä. Dokumenttien hallinnasta vastaa Kai Toivola ja yhteisenä projektisihteerinä projektipalveluiden kanssa toimii Leena Gren. Rakentamisen työsuojelupäällikkö on Risto Hokkanen. Heidän esimies on rakennuspäällikkö Pekka Salomaa. Nimitykset ovat astuneet voimaan toukokuun aikana.


Työmaaorganisaation aluevastaavat ovat:

Kyösti Schwartz, puunkäsittely ja kuitulinja

Ari Savolainen, kuivauskone ja konttori                         

Matti Salmela, voimalaitos                 

Kalle Ukonmaanaho, haihduttamo ja kaustisointi                  

Tommi Rissanen, pumppaamo, jäte- ja vesilaitos

Anssi Vainio, aluetyöt ja kemian laitos

Aluevastaavien esimies on työmaapäällikkö Teppo Virtala.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle