Tarvittava raaka-aine saadaan kokoon

Suomen metsät kasvavat huomattavasti enemmän kuin niitä hakataan. Havukuitupuuta on hakattavissa kestävästi seitsemän miljoonaa ja koivukuitupuuta neljä miljoonaa kuutiometriä nykyistä enemmän.

 

Jos Metsä Fibren biotuotetehdashanke toteutuu, tehdas tarvitsee kuitupuuta 6,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on noin neljä miljoonaa kuutiometriä nykyistä enemmän. Lisäys on pääasiassa havukuitua. ”Määrä on merkittävä, noin 10 prosentin lisäys teollisuuden nykyään käyttämään kuitupuumäärään”, metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsä Groupista sanoo.

”Suomessa on käynnissä muitakin kuitupuun kysyntää lisääviä hankkeita, joten sen saaminen markkinoille tulee olemaan haaste. Metsä Groupin puunhankintaa turvaa kuitenkin emoyrityksen 123 000 metsänomistajaa. Heistä merkittävä osa on säännöllisesti ja aktiivisesti puukauppaa käyviä sopimusasiakkaita, joiden varaan voi suunnitella biotuotetehtaan kaltaisia hankkeita.”

”Vaikka tehdasinvestoinnista päätetään vasta ensi keväänä, olemme jo ryhtyneet suunnittelemaan tehtaan puunhankintaa. Tehdas vaikuttaisi puuvirtoihimme koko maassa. Äänekoskella käytetään nyt runsaasti koivua, ja Keski-Suomesta kuljetetaan paljon havukuitua muille Metsä Fibren tehtaille. Jos uusi tehdas käynnistyy, puun kuljetusvirrat muuttuvat ja havukuidun osto lisääntyy myös muiden sellutehtaiden lähialueella.”

”Ensisijaisesti pyrimme kasvattamaan kotimaisen puun käyttöä, mutta hanke vaikuttaa koko Itämeren alueella. Itä-Suomessa ja rannikolla sijaitsevilla tuotantolaitoksilla voidaan tarvittaessa käyttää oman hankintaorganisaatiomme hankkimaa tuontipuuta.”

Kuljettajien koulutusta mietitään jo

Metsä Groupin sopimusyrittäjien kanssa on jo aloitettu keskustelut siitä, kuka haluaa laajentaa toimintaansa. Mäntylän mukaan yrittäjät ovat innoissaan biotuotetehtaan mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

”Yrittäjien ja tarvittavan lisäkaluston suhteen ei tule ongelmia, mutta korjuukoneiden kuljettajien määrän on kasvettava merkittävästi – ja pysyvästi. Pyrimme koulutuksenjärjestäjien kanssa siihen, että uusien kuljettajien koulutus pystytään aloittamaan välittömästi, kun päätös tehtaan rakentamisesta tehdään.”

”Myös puutavaran kuljettajia tarvitaan runsaasti lisää, sillä valtaosa puusta kuljetetaan puutavara-autoilla”, Mäntylä sanoo.

”Heidän osaltaan haastetta lisää se, että kuljettajalla pitää olla raskaan yhdistelmän ajokortti.”

Mäntylän mukaan metsäalalla työskentelevien moniosaamisen lisääminen olisi tae sille, että metsät tulevat hoidetuiksi, puut korjatuiksi ja kuljetetuksi tuotantolaitoksille. ”Jos kuljettaja voisi esimerkiksi kevään kelirikkoaikana siirtyä metsänviljelytöihin, alan kausiluonteisuuden vaikutukset lieventyisivät. Tämä olisi koko metsäalan kannalta merkittävä asia.”

 

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle