Tarvitaan uutta logistista ajattelua

Suomalaisen metsäteollisuuden tekemät investointipäätökset lisäävät puun käyttöä merkittävästi. Puuta tarvitaan vuosittain noin 10 miljoonaa kuutiometriä nykyistä enemmän, ja maamme hallituksen kärkihanke tavoittelee vielä viittä miljoonaa lisää. Jotta puuraaka-aine saadaan toimitettua kustannustehokkaasti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti sekä puun laatu varmistaen tuotantolaitoksille, tarvitaan uudenlaista logistista ajattelua.

Metsä Groupin biotuotetehdas käyttää täydessä tuotannossa ollessaan 6,5 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta ja haketta vuodessa. Määrä kasvattaa kuidun käyttöä maassamme noin 10 prosenttia. Biotuotetehtaan puunhankinta vaikuttaa koko maahan, sillä puuvirtojen suunnat muuttuvat.

Äänekoski sijaitsee logistisesti keskeisellä paikalla, joten puun kuljetusmatkojen pituudet säilyvät likimain ennallaan. Valtaosa kuitupuusta ja hakkeesta tuodaan noin 150 kilometrin etäisyydeltä autoilla, kauempaa tuleva puu tuodaan junalla. Autokuljetus lisääntyy suhteessa enemmän: se on joustava kuljetusmuoto ja kapasiteettia on helpompi lisätä kuin ratatiekuljetuksessa.

Äänekoski sijaitsee logistisesti keskeisellä paikalla.

Varmistaakseen biotuotetehtaan tarvitseman puuvirran sujuvuuden Metsä Group ottaa käyttöön 10–15 terminaalia, joihin puuta varastoidaan odottamaan kuljetusta tehtaalle. Nämä 100–150 kilometrin etäisyydellä Äänekoskelta sijaitsevat terminaalit toimivat puskureina, joilla varmistetaan tehtaan häiriötön puuhuolto ja joiden ansiosta kuljetuksia voidaan kelirikkoaikana suunnata parhaiten kestäville teille. Terminaaleja on toki käytössä jo tälläkin hetkellä, mutta biotuotetehtaan puutoimituksissa niiden merkitys korostuu.

Metsä Groupin kiteeläinen sopimuskumppani Veljekset Hannonen Oy sai keväällä kokeiluluvan tavallista isommalle puutavara-autolle. Yrityksen HCT-yhdistelmä (high capacity transport) painaa lasteineen 84 tonnia, kun voimassa olevan lain mukaan yhdistelmä saa painaa korkeintaan 76 tonnia.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on tähän mennessä myöntänyt kokeiluluvan viidelle raakapuuta kuljettavalle HCT-ajoneuvolle. Lupaan sisältyy tutkimusvelvoite, jonka mukaisesti yrittäjät raportoivat kokemuksistaan. HCT-tutkimuksessa on mukana useita eri tahoja, ja sen tavoitteena on kehittää turvallisia, energia- ja kustannustehokkaita sekä ympäristöä ja tiestöä mahdollisimman vähän rasittavia ajoneuvoja.

Kokeiluluvan taustalla on tavoite saada enemmän puuta liikkeelle vähemmällä kalustolla.

Kokeiluluvan taustalla on tavoite saada enemmän puuta liikkeelle vähemmällä kalustolla, jolloin ajoneuvoja olisi liikenteessä vähemmän. Tämä olisi tiestön ja ympäristön kannalta hyvä asia. Hannosten yhdistelmän vetoautossa ja perävaunussa on viisi akselia, minkä seurauksena paino jakaantuu tasaisesti koko yhdistelmän pituudelle.

Hannosten puutavara-autossa on myös muita kiinnostavia yksityiskohtia. Vetoauto on noin metrin nykyisen ajoneuvoasetuksen sallimaa maksimia pidempi, minkä ansioista senkin kyytiin saadaan kaksi puutavaranippua. Täydessä lastissa vetoauto ja perävaunu painavat kumpainenkin 42 tonnia. Samanpainoisuus tekee yhdistelmästä vakaasti ohjattavan, mikä on liikenneturvallisuuden kannalta merkittävä asia. Yhdistelmän hyötykuorma on yli 60 tonnia, mikä on 10 tonnia enemmän kuin 76-tonnisessa ajoneuvossa – tästä seuraa mahdollisuus laskea kuljetusten yksikkökustannuksia.​

​Hannoset kuljettavat HCT-yhdistelmällään puuta pääasiassa Kiteellä ja Kesälahdessa sijaitsevista terminaaleista Metsä Groupin Lappeenrannan ja Joutsenon tuotantolaitoksille. Yritys hyödyntää toiminnassaan vaihdettavaa kuormatilaa, jolloin ajoneuvon lastaaminen sujuu nopeasti. Terminaalissa vetoauto ottaa peruuttaen kyytiinsä valmiiksi lastatun kuormatilan ja kiinnittää mukaan myös metsästä tuodun perävaunun.

Isommat puutavara-autot ovat yksi keino kehittää puukuljetusten logistiikkaa. Niitä voidaan hyödyntää parhaiten pitkillä ajomatkoilla ja meno–paluu-liikennöintiä noudattaen. HCT-tutkimuksessa mukana oleva Metsäteho on laatinut esiselvityksen erityisistä HCT-käytävistä: tiereiteistä, joiden infrastruktuurissa otettaisiin erityisesti huomioon suurempien ajoneuvoyhdistelmien tarpeet.

Mahdollisuuksia puutavarakuljetusten tehostamiseen pohditaan monella taholla. Suurempien puutavara-autojen käyttöönottamisen lisäksi myös uudet luovat logistiset toimintamallit ovat tervetulleita.

Olli Laitinen, kehitysjohtaja, Metsä Forest

Olli Laitinen
Kehitysjohtaja
Metsä Forest

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle