Suunnitelmallisesti kohti biotuotetehtaan koekäyttöä ja starttia

Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla Äänekoskella valmistaudutaan parhaillaan tehtaan koekäyttöön ja käynnistymiseen. Ensimmäisenä valmistuvien osastojen koekäytöt alkavat suunnitellusti vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja tehdas käynnistyy vuoden kolmannella neljänneksellä.

Biotuotetehtaan eri rakennusvaiheet on tarkkaan suunniteltu ja aikataulutettu, minkä lisäksi on kartoitettu ja arvioitu mahdollisia riskejä ja niihin varautumista. Tällä varmistetaan, että eri osastojen koekäyttö ja tehtaan käynnistyminen sujuvat mahdollisimman hallitusti, suunnitelmallisesti ja jouhevasti.

Myös ympäristövaikutukset on huomioitu erittäin tarkoin kaikissa projektin ja rakentamisen vaiheissa.

"Tehtaan laiteratkaisuissa korostuvat energiatehokkuus sekä puhdas teknologia. Suunnittelun ykköskriteereinä ovat olleet matala jätevesimäärä, nykyisen sellutehtaan lupaehtojen mukaiset päästöt sekä jokaisen prosessivaiheen energia- ja resurssitehokkuus”, kertoo biotuotetehtaan projektinjohtaja Timo Merikallio.

Ympäristövaikutukset on huomioitu erittäin tarkoin kaikissa projektin ja rakentamisen vaiheissa.


Yhdeksi esimerkiksi energia- ja resurssitehokkuudesta Merikallio nostaa biotuotetehtaan hajukaasuista valmistettavan rikkihapon, joka korvaa ostettavan rikkihapon. Kuoresta valmistettava tuotekaasu puolestaan korvaa noin 50 000 tonnia raskasta polttoöljyä. Myös rakentamisvaiheessa kaikki kierrätettävä jätemateriaali on kierrätetty tai käytetty energiatuotantoon Äänekosken tehdasintegraatissa.


Jätevedenpuhdistamo koekäyttöön huhtikuussa 2017

Jätevedenpuhdistamo on yksi ensimmäisenä käyttöönotettavista osastoista biotuotetehtaalla. Tällä hetkellä jätevedenpuhdistamon rakennustöiden valmiusaste on 85 prosenttia ja jälkiselkeyttimen laiteasennukset ovat valmistuneet. Jätevedenpuhdistamon koekäyttö aloitetaan huhtikuussa 2017 testaamalla ja tarkastamalla sen piirien toiminta.

Jätevedenpuhdistamon käyttöönottovaihe alkaa koestusten jälkeen toukokuussa 2017, ja tuolloin prosessiin johdetaan Äänekosken tehdasintegraatin jätevesiä. Käyttöönottovaiheen tarkoituksena on todentaa, että prosessi toimii suunnitellusti. Jätevedenpuhdistamon käyttöönottovaihe kestää 2−4 viikkoa, jonka jälkeen puhdistamo pystyy käsittelemään normaalisti kaikki siihen johdettavat jätevedet.

Jätevedenpuhdistamo on yksi ensimmäisenä käyttöönotettavista osastoista biotuotetehtaalla. Sen koekäyttö aloitetaan huhtikuussa 2017. Kuvat: Metsä Group

 

Käyttöönottovaiheessa jätevesiä voidaan johtaa tarvittaessa myös nykyiselle jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi mahdollisissa häiriötilanteissa jätevedet on mahdollista ohjata varoaltaalle aivan kuten nykyisen sellutehtaan jätevedenpuhdistamolla.

Jätevedenpuhdistamon käyttöönottovaihe kestää 2−4 viikkoa.

Biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamo perustuu moniportaiseen biologiseen puhdistusprosessiin ja kemialliseen jatkokäsittelyyn. Tavanomaista monivaiheisemman prosessin avulla jätevedenpuhdistamon puhdistustulos paranee ja häiriöherkkyys pienenee.

”Modernin puhdistusteknologian avulla biotuotetehdas pystyy toimimaan nykyisen tehdasintegraatin jätevesilupaehtojen mukaisesti huolimatta biotuotetehtaan lähes kolminkertaistuvasta sellun tuotantomäärästä”, Merikallio toteaa.

Biotuotetehtaan päästöt eivät vaikuta alapuolisen vesistön virkistys- tai muuhun käyttöön tai ekologiseen tilaan. Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskus hyväksyi helmikuun 2016 lopulla biotuotetehtaan alapuolisen vesistön päivitetyn tarkkailusuunnitelman, johon kuuluva näytteenotto-ohjelma on jo otettu käyttöön. Tarkkailuohjelman avulla pystytään seuraamaan tarkasti vesistön tilaa sekä ennen biotuotetehtaan käynnistymistä että käynnistymisen jälkeen. Jos näytteiden tuloksissa havaitaan merkittäviä muutoksia, tulee tehtaan ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin.

Lue lisää: Tietoa biotuotetehtaan natrium- ja sulfaattipäästöistä vesistöön, biotuotetehtaan ympäristölupa ja vedenottolupa.

Lisätietoja:
Projektijohtaja Timo Merikallio, Metsä Fibre Oy, p. 050 5989 342
Projektipäällikkö Johanna Harjula, Metsä Fibre Oy, p. 040 3541 159

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle