Rakennustyömaan paalutukset eivät aiheuta muutoksia ympäristön äänitasoon

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan ympäristössä tehdyt melumittaukset osoittivat, että parhaillaan menossa olevat paalutustyöt eivät muuta ympäristön äänitasoa. Tavoitteena oli selvittää biotuotetehtaan rakennustyömaan paalutuksen melutaso työmaan ympäristössä asuinrakennusten lähistöllä.

Melumittaukset tehtiin kolmessa eri kohteessa: Kiskotiellä, Palokankaantiellä ja Äänekoskentiellä 1.–2.6.2015, taustamelu mitattiin 1.6. ja paalutustyö 2.6. Mittaukset suoritti Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy.

Melumittaustulokset olivat seuraavat:

Kartalla kolme mittauspistettä ja biotuotetehtaan rakennustyömaan paalutusalue. (Karttakuva: Maanmittauslaitoksen karttapalvelun maastokartta)

Mittaustulosten tarkastelu

Mittaustulosten perusteella paalutustyö ei aiheuta muutoksia ympäristön äänitasoihin.

Mittaustuloksissa on huomioitavaa myös se, että yleinen tieliikenne aiheuttaa teiden ympäristöön teollisuutta enemmän melua. Tämä selviää Promethorin tekemästä biotuotetehtaan ympäristömeluselvityksestä 19.8.2014. Selvityksessä todetaan, että Äänekoskentien varrella olevilla asuinrakennuksilla päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB(A) ja yöajan keskiäänitaso vastaavasti yli 50 dB(A) yleisestä tieliikenteestä johtuen.

Paalutusten arvioidaan kestävän lokakuun loppuun saakka. Jos työmenetelmiin tai kalustoon tulee muutoksia, tehdään tarkistusmittauksia. Tulokset raportoidaan jälleen näillä biotuotetehtaan verkkosivuilla.

Biotuotetehtaan ympäristömeluselvitys luettavissa täällä.

 

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa, Metsä Fibre Oy, sari.tupitsa(at)metsagroup.com,
p. 050 598 9067
Juha Skogman, Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, juha.skogman(at)kalliotekniikka.fi, p. 0207 437 409

Kysymyksiä voi esittää myös biotuotetehtaan verkkosivuilla: www.biotuotetehdas.fi/kysymyksia-ja-vastauksia.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle