Puu liikkuu pyörien päällä biotuotetehtaalle

Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden asiakkuusjohtaja Heikki Karhunen on saanut jo parin vuoden ajan tehdä töitä uransa suurimman haasteen parissa: Kuinka 6,5 miljoonaa kuitupuukuutiota saadaan toimitettua vuosittain sujuvasti Äänekosken uudelle biotuotetehtaalle?

”Äänekoskella kuitupuun käyttö lisääntyy reilut neljä miljoonaa kuutiota nykymääristä. Käytännössä metsistä tullaan korjaamaan puuta 6–7 miljoonaa kuutiota nykyistä enemmän, sillä kuitupuun lisäksi korjuusta kertyy myös aiempaa enemmän tukkipuuta”, Karhunen muistuttaa.

Tavoitteenamme on hankkia puu pääasiassa kotimaasta Metsä Groupin omistajajäseniltä.

Metsä Groupin oma puunhankinta lisääntyy pitkällä aikavälillä Suomessa noin kolmanneksella. Myös vierastoimitukset sekä sahoilta hankittava hakemäärä tulevat kasvamaan.

”Tavoitteenamme on hankkia puu pääasiassa kotimaasta Metsä Groupin omistajajäseniltä. Tämä luo metsänomistajille edellytyksiä pitkäjänteiseen elinkeinon kannattavuuden parantamiseen.”

Tasaisuus ja pitkäjänteisyys ovat Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden asiakkuusjohtaja Heikki Karhusen mukaan biotuotetehtaan puuhuollon perusta. Kuvat: Metsä Group

 

Puuvirtojen suunnat muuttuvat

Biotuotetehdas muuttaa Metsä Groupin toimittamien kuitupuuvirtojen suuntia. Äänekoskelle puut hankitaan noin 100–150 kilometrin säteeltä.

”Suurin potentiaali harvennushakkuiden lisäämiseen on Pohjanmaan ja Kainuun suunnissa”, sanoo Karhunen.

Puunkorjuusta vastaavat Metsä Groupin kokeneet urakoitsijat.

Keskisen Suomen kuitupuiden kääntyessä jatkossa Äänekoskelle, on vastaavasti muiden Metsä Groupin laitosten läheisyydestä Kemissä, Joutsenossa ja Raumalla hankittava aiempaa enemmän puuta.

”Puunkorjuusta vastaavat Metsä Groupin kokeneet urakoitsijat, joille lisääntyvä puunkäyttö tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaa pitkäjänteisesti. Korjuuresurssit on suunniteltu ja mitoitettu siten, että pystymme vastaamaan haasteeseen”, Karhunen vakuuttaa.

Kun metsänomistaja solmii pystykaupan Metsä Groupin kanssa, hakkuukone kaataa, katkoo sekä mittaa puut metsässä. Kuormatraktori kuljettaa puut edelleen tien varteen metsävarastoon.

Tasaisuus ja pitkäjänteisyys ovat sanat, joita Karhunen mielellään painottaa biotuotetehtaan puuhuollosta puhuessaan.

”Olemme kehittämässä yhdessä yrittäjien ja konevalmistajien kanssa myös aktiivisesti ratkaisuja, jotka mahdollistavat ympärivuotisen puunkorjuun.”

 

Terminaalit tasaavat kausivaihtelua

Biotuotetehdas käyttää täysillä käydessään noin 20 000 kuutiota puuta ja haketta vuorokaudessa. Laitokselle saapuu joka arkipäivä 240 rekkakuormaa ja 70 junavaunullista kuitupuuta.

”Metsävarastoista puutavara-autot kuljettavat puun joko suoraan tehtaalle tai puskurivarastoon viiteentoista eri terminaaliin.”

Terminaalien avulla varmistetaan tasainen puuvirta tehtaalle kelirikkokausina sekä viikonloppuisin, koska tiiviillä tehdasalueella puuta voidaan varastoida rajallisesti.

Terminaaliverkostoa operoi kaksi logistiikkayrittäjää, jotka ovat tehneet pitkään yhteistyötä Metsä Groupin kanssa. Äänekoskelta länteen sijaitsevia terminaaleja operoi seinäjokelainen Kuljetus Haavisto Oy ja idän puolen terminaaleja joutsenolainen Szepaniak Oy.

Terminaalien avulla varmistetaan tasainen puuvirta tehtaalle kelirikkokausina sekä viikonloppuisin.

”Toimitusketjun suurin logistinen haaste on se, että kuinka pystymme hallitsemaan puuvirtoja joustavasti. Pyörien päällä on jatkuvasti 15 000–20 000 kuutiota puuta matkalla kohti tehdasta, joten muutoksiin on pystyttävä reagoimaan todella nopeasti”, Karhunen painottaa.

Yksi keino tässä työssä on uusi purkuaikasovellus, jonka avulla puukuljetukset vastaanotetaan tehtaalle etukäteen sovittujen aikataulujen mukaisesti.

 

Mittavat työllisyysvaikutukset

Biotuotetehtaan myötä kasvava puunkäyttö edellyttää runsaasti lisäresursseja Metsä Groupin puunkorjuuseen ja -kuljetuksiin sekä toimihenkilöpuolelle. Lisäksi työvoiman tarve kasvaa myös muiden puuntoimittajien hankintaketjuissa.

Itselleen 62-vuotias Karhunen arvelee biotuotetehdasprojektin olevan ”eläkevirka”. Mieluisampaa tehtävää mies ei olisi osannut monipuoliselle uralleen toivoa.

”On hienoa tehdä töitä, kun kaikki toimijat ovat mukana täynnä intoa. Tämä investointi luo pitkällä aikavälillä työtä ja toimeentuloa todella laajalle joukolle ihmisiä.”

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle