Piilolanniemen silta on valmis ja työmaan käytössä

Metsä Groupin biotuotetehtaan Piilolanniemen silta on valmistunut reilusti etuajassa ja se otetaan työmaaliikenteen käyttöön heti. Biotuotetehtaan rakennusvaiheessa tehdasalueella sijaitsevan sillan kautta työmaalle saapuu raskasta liikennettä: rakennusmateriaaleja, elementtejä ja laitteita sekä erikoiskuljetuksia.

Loppukatselmus Äänekosken rakennusvalvonnan kanssa sillalle tehtiin maanantaina 14.3.2016. Sillan rakentamisesta vastasi Kreate Oy ja suunnittelusta Sito Oy.

- Haastava, nopea ja kaikille jotain uutta tarjonnut siltahanke, kertoo aluevastaava Tommi Rissanen siltatyömaasta.

Äänejärvestä Kuhnamoon laskevalle alajuoksulle rakennettu silta on viralliselta tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispituus on noin 80 metriä. Ajoyhteys sillalle kulkee Piilolanniemen puolelta Tehtaankadulta.

Biotuotetehtaan uusi silta Piilolanniemessä on osa Äänekosken nykyisten siltojen jatkumoa, se otettiin heti loppukatselmuksen jälkeen käyttöön palvelemaan työmaalle tulevaa raskasta liikennettä. Kuva: Metsä Group


Rakentaminen aloitettiin elokuussa 2015

Sillan rakentamista varten tehtiin ensin joen yli työsilta, jonka päälle rakennettiin varsinaisen sillan telineet. Sillan kansi valettiin vähän ennen joulua ja silta jännitettiin heti vuoden alussa. Sitten alkoivatkin pakkaset, mutta siihenkin oli varauduttu: kannen kuivuminen riittävän nopeasti keskellä talvea varmistettiin kanteen upotetulla lattialämmitysputkistolla ja sillan ympärille pystytetyllä sääsuojalla.

Lattialämmityksen lisäksi Piilolanniemen sillan erikoisuuksiin kuuluu poikkipalkiton kansirakenne. Rakenteen ansiosta kaapelihyllyjen ja huoltosillan rakentaminen sillan pääpalkkien väliin helpottui huomattavasti sekä Suomen levein massaliikuntasauma Piilolanniemen puolella helpottamaan sillan hoitoa ja puhtaanapitoa. Ihan tavallista ei myöskään ole asfaltointi Äänekosken leveysasteilla helmikuussa.

Sillan hyötyleveys on noin 10 metriä.

Biotuotetehtaan rakentamisen vaatimia ylileveitä kuljetuksia varten siltaan asennettiin alavirran puoleiselle reunalla matala sillankaide, joka vaihdetaan korkeaksi, kun viimeinen ylileveä kuljetus on saatu sillan yli.

Rakentamisen ajan henkilöliikenne sillan yli tapahtuu sillan ylävirran puoleista reunaa, jossa on jo lopulliset kaiteet. Juurikorokkeet kaidetolppien alle valetaan, kun alavirran puolellekin on saatu vaihdettua lopulliset kaiteet.

- Sillan suunnittelussa ja rakentamisessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin sekä tehtaan rakentamisen että käynnin aikaiset liikkumis- ja kuljetustarpeet, unohtamatta tulevien vuosien hoito- ja ylläpitotoimien helpottamista, Rissanen kertoo.

Sääsuojan ja kannen lattialämmityksen ansiosta sillan kannella voitiin tehdä töitä sisälämpötiloissa tammikuun paukkupakkasillakin. Kuva: Metsä Group


Työmaan pisimmät ja paksuimmat paalut

Suurin haaste siltatyömaalla koettiin alkumetreillä, kun paalutus ei sujunutkaan suunnitelmien mukaan tilanahtauden ja oletettua syvemmällä olevan kallioperän vuoksi. Maatuilla teräsbetoniset lyöntipaalut vaihdettiin teräksisiksi ja välituella porattiin koko biotuotetehdastyömaan pisimmät ja paksuimmat paalut: mittaa kyseisille neljälle, 800-millisille porapaaluille kertyi liki 35 metriä kullekin.

Ympäristövaikutusten eli YVA:n arviointivaiheessa (linkki YVA:n) huomioitiin sillan rakentamisesta aiheutuvat vesistö- ja maisemavaikutukset. Sillan logistiset ratkaisut on tehty yhteistyössä Äänekosken kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa. Sillan rakentamiselle haettiin AVI:lta vesilainmukainen lupa.

Biotuotetehtaan käynnistyttyä vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä tehdasalueella sijaitseva silta toimii puutavaraliikenteen pääväylänä ja sitä pitkin saapuu noin 240 rekkaa vuorokaudessa ympäri vuoden.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle