Nykyiset ympäristöluparajat alittuvat vaikka tuotanto kasvaa

Sellutehtaalla tarvitaan runsaasti vettä prosessin eri vaiheissa erityisesti sellun pesussa, jäähdytyksessä ja höyryn tuotannossa. Prosessivedet käytetään uudelleen prosessin eri vaiheissa ja lopulta puhdistetaan jätevedenpuhdistamossa huolellisesti ennen kuin ne päätyvät takaisin vesistöön. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnin yleisöpalautteena on tullut esiin kysymyksiä, kuinka kasvava tuotantomäärä vaikuttaisi vesistön tilaan, erityisesti rehevöitymiseen ja hapenkulutukseen.  

Biotuotetehtaan vesipäästöjä mallinnettiin elokuussa valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Jätevesikuormitusta mallinnettiin jonkin verran nykyisen tehtaan kuormitusta korkeammilla, mutta nykyiset luparajat alittavilla arvoilla.  Mallinnuksen mukaan vesistön luokitus ei muutu, eikä tehtaalla ole vaikutusta vesistöjen käyttöön, vaikka tuotantomäärät lähes kolminkertaistuvat.

”Kierrätämme vettä biotuotetehtaassa tehokkaammin sulkemalla sellunvalmistuksen sisäisiä vesikiertoja tiukemmin kuin missään muussa sellutehtaassa maailmassa. Päästöjä pystytään pienentämään myös laajentamalla jätevedenpuhdistamoa vastamaan kasvavia tuotantomääriä ja tehostamalla vesien puhdistusta parhaalla saatavilla olevaa teknologialla”, sanoo projektinjohtaja Timo Merikallio.  

Nykyisen tehdasintegraatin kemiallisen hapenkulutuksen luparaja on vuonna 2006 voimaan tulleessa ympäristöluvassa 30 tonnia vuorokaudessa kuukausikeskiarvona, mutta todellinen hapenkulutus on ollut alle 20 tonnia viime vuosina. Päästöt ovat laskeneet jatkuvasti vuonna 1985 käynnistyneen tehtaan elinkaaren ajan ja alueen vesistöt ovat puhdistuneet.

”Äänekosken tehtaan päästöt ovat pienentyneet siten, että esimerkiksi jäteveden kemiallinen hapenkulutus on laskenut tehtaan käynnistymisen aikaisesta yli 100 tonnista alle 20:een. Päästöjen pienenemisen taustalla ovat tehokas prosessinhallinta ja häiriötilanteiden erinomainen hallinta. Ylläpitoinvestoinnit sekä jatkuva kehitystyö parantavat tehtaiden suorituskykyä ja vähentävät siten päästöjä”, Timo Merikallio sanoo.

Biotuotetehdas on maailman uudenaikaisin ja tehokkain sellutehdas, jonka ympäristösuorituskyky on erinomainen. Tehtaan päästöjä pystytään pienentämään jatkossakin Metsä Fibren jatkuvaan kehittämiseen perustuva kulttuurin ja parhaan käytettävissä oleva tekniikan ansiosta.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle