Metsä Groupin biotuotekonsepti etenee

Metsä Group lehdistötiedote 17.2.2016


Äänekoskelle rakennettavan Metsä Groupin biotuotetehtaan ytimenä on maailman tehokkain, vuosikapasiteetiltaan 1,3 miljoonan tonnin sellutehdas. Biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on ollut laajentaa tuotevalikoimaa lukuisiin uusiin biotuotteisiin. Biotuotekonseptin kehittäminen on edennyt ensimmäisiin toteutuspäätöksiin.

”Toimintamallissamme uudet biotuotteet ja kumppanuudet liitetään vaiheittain kehittyvään ja kilpailukykyiseen selluliiketoimintaamme”, Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Ensimmäinen askel biotuotekonseptissa otettiin huhtikuussa 2015, jolloin Metsä Group teki investointipäätöksen kuoren kaasutuslaitoksesta. Puun kuoresta valmistetaan tuotekaasua biotuotetehtaan omaan käyttöön, minkä ansiosta tehdas ei tarvitse lainkaan fossiilista energiaa. Uusiutuvalla tuotekaasulla korvataan noin 45 000 kuutiometriä raskasta polttoöljyä vuodessa. Kaasutuslaitos käynnistyy samanaikaisesti biotuotetehtaan kanssa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

Biotuotekonseptia täydentävät helmikuussa 2016 tehdyt sopimukset biokaasua valmistavan EcoEnergy SF Oy:n ja biokomposiittia valmistavan Aqvacomp Oy:n kanssa.

EcoEnergy SF Oy rakentaa Metsä Groupin biotuotetehtaalle Äänekoskelle biokaasulaitoksen, joka hyödyntää raaka-aineenaan selluntuotannossa syntyviä lietteitä ensimmäisenä maailmassa. Vuonna 2017 valmistuva laitos tuottaa muun muassa liikennepolttoaineeksi soveltuvaa biokaasua noin 20 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 1800 henkilöauton vuotuista polttoaineen kulutusta. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt EcoEnergy SF:lle investointitukea hallituksen hiiletön, puhdas, uusiutuva energia -kärkihankerahoista. Syntyvän biokaasun hyödyntämisestä on tehty aiesopimus Gasum Oy:n kanssa.

Aqvacomp Oy investoi biokomposiittia tuottavaan laitokseen. Sellukuitua ja muovia yhdistävää biomateriaalia voidaan käyttää muun muassa elektroniikka- ja autoteollisuudessa muovin korvaajana. Aqvacomp rakentaa Metsä Groupin Rauman sellutehtaalle tuotantolaitoksen, joka aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa. Aqvacomp tutkii mahdollisuutta rakentaa edellistä suurempi laitos Äänekoskelle biotuotetehtaan käynnistyttyä.

Seuraavassa vaiheessa Metsä Group arvioi muun muassa biotuotetehtaan hajukaasujen jalostamista rikkihapoksi, jota tehdas käyttäisi raaka-aineenaan markkinoilta ostettavan rikkihapon sijaan. Selluprosessin yhteyteen rakennettava rikkihappotehdas veisi biotuotetehtaan merkittävästi lähemmäs suljettua kemikaalikiertoa.

Havusellusta valmistetut tekstiilikuidut on toinen keskeinen uusien biotuotteiden kehityshanke. Ympäristöystävällinen tekstiilikuidun valmistusmenetelmä perustuu FIBIC Oy:n tutkimusohjelmissa kehitettyyn, ionisia nesteitä hyödyntävään teknologiaan. Metsä Group on jatkanut sen kehittämistä yhdessä japanilaisen Itochun kanssa. Ensimmäiset laboratoriossa tuotetut tekstiilierät ovat valmiina, ja niiden perusteella harkitaan koetehdasmittakaavaan siirtymistä.

Tutkimusta ligniinin jalostamiseksi uusiksi tuotteiksi jatketaan. Ligniinituotetta tullaan valmistamaan koetehtaalla vuoden 2016 aikana.

METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy, puh. 050 598 8617
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Valokuvia median käyttöön.

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Metsä Group on biotalouden edelläkävijä. Keskitymme pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Korkealaatuisissa tuotteissamme yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle