Äänekosken biotuotetehtaan toteutusorganisaatio on nimitetty

Biotuotetehdasprojekti on käynnistynyt, ja sen toteutusorganisaatio aloittaa toimintansa välittömästi.

Timo Merikallio on nimitetty projektijohtajaksi, ja hänen esimiehensä on Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. Biotuotetehdasprojektin johtoryhmään kuuluvat:

Timo Merikallio, projektijohtaja
Juha Pesonen, hallintojohtaja
Pertti Lehmonen, tekninen johtaja
Ossi Puromäki, johtaja, projektipalvelut
Pekka Salomaa, johtaja, rakentaminen
Camilla Wikström, tehtaanjohtaja

Projektijohdon sihteerinä toimii Eija Malinen ja projektin viestintäpäällikkönä Anna-Liisa Pennanen.

Talteenoton ja energiantuotannon linjaprojektipäällikkönä toimii Jukka Kiuru, kuitulinjan linjaprojektipäällikkönä Kari Koskinen ja sähkö-automaation linjaprojektipäällikkönä Jouko Kotilainen.  Tehtaan osastojen välisten yhteyksien ja kemikaalien valmistuksen projektipäällikkönä toimii Ilpo Tyni.

Kaikkien edellä mainittujen esimies on Timo Merikallio.

Talteenotto ja energiantuotanto

Johanna Harjula, Pekka Posti ja Ismo Tapalinen ovat talteenoton ja energiantuotannon projektipäälliköitä. Harjula vastaa jätevedenpuhdistamosta ja vesilaitoksista, Posti haihduttamosta, hajukaasujen käsittelystä ja soodakattilasta ja Tapalinen turbiinista, kuoren kaasutuksesta, meesauunista ja kaustistamosta. Heidän esimiehensä on Jukka Kiuru.

Kuitulinja

Tapio Hautala ja Jari Lappalainen ovat kuitulinjan projektipäälliköitä. Hautala vastaa kuivaamoista ja Lappalainen massatehtaasta. Jarkko Ruotsalainen toimii puunkäsittelyn ja Virpi Haaranen laboratorion projekti-insinöörinä. Heidän esimiehensä on Kari Koskinen.

Sähköistys ja automaatio

Jukka Sauriala toimii talteenoton sähköistyksen ja Markku Savolainen kuitulinjan sähköistyksen projekti-insinöörinä. Timo Neuvonen toimii talteenoton instrumentoinnin ja Janne Turunen ICT:n projekti-insinöörinä. Heidän esimiehensä on Jouko Kotilainen.

Talous ja hallinto

Projektin hankinnoista vastaa projektipäällikkö Jouko Yliviuhkola ja projektin controller on Heikki Kiviharju. Heidän esimiehensä on Juha Pesonen.

Projektipalvelut

Projektin turvallisuuspäälliköksi ja -turvallisuuskoordinaattoriksi on nimitetty Ilkka Karvonen. Ympäristöpäällikkönä toimii Sari Tupitsa, ja tilaajavastuuseurannasta vastaa Heini Konola. Varaston ja kunnossapitojärjestelmän projekti-insinöörinä toimii Jari Kautto. Heidän esimiehensä on Ossi Puromäki.

Tehdas

Camilla Wikström nimetään biotuotetehtaan johtajaksi 1.9. alkaen. Projektissa hänen vastuunaan on biotuotetehtaan toimintamallin ja tehdasorganisaation rakentaminen ja yhteiskuntasuhteet. Hän toimii projektijohtajan varahenkilönä. Projektin ja uuden tehtaan henkilöstöasioista vastaa Lasse Brandt. Integraatin tehtaiden ja projektin välisestä yhteydenpidosta ja henkilöstön koulutuksesta vastaa projekti-insinööri Miko Kemiläinen. Heidän esimiehensä on Camilla Wikström.

Camilla Wikströmin siirtyessä projektiorganisaatioon Äänekosken nykyisen tehtaan johtajaksi nimitetään Esko Turunen 1.9. alkaen.

Projektiorganisaatiota täydennetään hankkeen edetessä.

 

 

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle