Biotuotetehdas sai ympäristöluvan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Metsä Groupin Äänekoskelle suunnitteilla olevalle biotuotetehtaalle ympäristöluvan ja vedenottoluvan. 

Ympäristölupa annettiin Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaalle, kuoren kuivaukselle ja kaasutuslaitokselle, mädättämölle, integraatissa syntyville jätevesille, Äänekosken kaupungin yhdyskuntajätevesien yhteiskäsittelylle ja Metsä Board Oyj:n jätevedenpuhdistamolle. Luvan mukaan biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolle voidaan johtaa myös Äänekosken yhdyskuntajätevedet.

Lupapäätös on syksyllä 2014 voimaan tulleen uuden ympäristönsuojelulain ja Euroopan komission hyväksymien parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden (BAT-päätelmien) mukainen. Biotuotetehtaan ympäristö- ja vedenottoluvassa on myönnetty myös aloituslupa, jonka perusteella toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

”Ympäristölupa on tärkeä askel valmistautuessamme mahdolliseen investointipäätökseen tehtaan rakentamisesta”, Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Hämälä toteaa.

Lisätiedot:
Timo Merikallio, projektijohtaja, Metsä Fibre, puh. 050 5989 342

Metsä Fibren suunnittelema noin 1,1 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas on tarkoitus rakentaa Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle, ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan tehtaan. Mikäli investoinnin edellytykset täyttyvät, investointipäätös biotuotetehtaan rakentamisesta tehdään keväällä 2015, jolloin tehdas voisi käynnistyä vuonna 2017.

Lupapäätökset Aluehallintoviraston sivuilla:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=913520

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=916096

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle