Laitteet tiukkaan testiin

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdasprojektissa käynnistyy uusi vaihe, kun töiden painopiste siirtyy laiteasennuksista komissiointiin, eli testaus- ja koekäyttövaiheeseen.

”Komissiointi alkaa osastoittain asennusten valmistuessa ja päättyy siinä vaiheessa, kun tehtaalla on käynnissä jatkuva kaupallinen sellun valmistus”, taustoittaa biotuotetehdasprojektin tekninen johtaja Pertti Lehmonen.

Ennen komissiointia suoritetaan asennustarkastukset sekä tiiviys- ja painekokeet. Komissiointiin liittyvät testit alkavat tammikuussa, kun uudessa konttorirakennuksessa sijaitseva keskusvalvomo valmistuu ja automaatiojärjestelmän ohjelmistot on asennettu.

Ennen komissiointia suoritetaan asennustarkastukset sekä tiiviys- ja painekokeet.

”Helmikuussa aloitamme vesilaitoksen komissioinnin. Laajemmassa mittakaavassa prosessiosastojen, kuten kuitulinjan ja soodakattilan komissiointi käynnistyy maaliskuussa. Jätevedenpuhdistamon osalta tämä vaihe on vuorossa huhtikuussa.”

Tekninen johtaja Pertti Lehmosen tehtävänä on valvoa, että komissiointi edistyy suunnitelmallisesti, turvallisesti sekä aikataulujen mukaisesti. Kuvat: Metsä Group

Kylmäkoestuksesta tuotannolliseen käyttöönottoon

Komissioinnin ensimmäisessä vaiheessa biotuotetehtaan laitteille tehdään kylmätestausta eli mekaanista koekäyttöä.

”Esimerkiksi jokaisen venttiilin ja sähkömoottorin toiminta testataan. Kun kaikki on kunnossa, lähdetään laitteita testaamaan erilaisina käyttöryhminä. Testausta on tehty myös ennen asennusta niin kutsutuissa FAT-testeissä”, kertoo Lehmonen.

Toisessa vaiheessa testausta ryhdytään tekemään väliaineilla niissä kohteissa, joissa esimerkiksi veden käyttäminen on mahdollista.

”Laitteista muodostetaan vesiajoryhmiä, ja niiden toimintaa testataan käyttämällä kylmää vettä. Myös ilmaa voidaan käyttää väliaineena esimerkiksi savukaasupuhaltimien testauksessa.”

Kylmäkoestusvaiheesta siirrytään jouhevasti tehtaan kuumakäyttöön, sen jälkeen tuotannolliseen koekäyttöön ja siitä edelleen jatkuvaan kaupalliseen käyttöön vuoden 2017 kolmannella kvartaalilla.

”Kylmäkoestusvaiheen aikana tehdään myös tehtaan lipeä- ja kemikaalitäytöt.”

Komissiointiin liittyvät testit alkavat tammikuussa, kun etualalla näkyvässä uudessa konttorirakennuksessa sijaitseva keskusvalvomo valmistuu ja automaatiojärjestelmän ohjelmistot on asennettu.

 

Tarkasti suunniteltu kokonaisuus

Biotuotetehdasprojektin teknisenä johtajana Lehmosen tehtävä on valvoa, että komissiointi edistyy suunnitelmallisesti, turvallisesti sekä aikataulujen mukaisesti. Koestusten käytännön toteutuksesta vastaavat päälaitetoimittajat Valmet ja Andritz, jotka raportoivat niiden edistymisestä Metsä Fibrelle.

Koestusvaiheessa noudatetaan tarkoin laadittuja turvallisuusohjeita.

”Testausvaiheessa tehdään pitkää päivää. Haastavimpia ja työläimpiä kohteita ovat suuret osastot, kuten soodakattila, massatehdas, haihduttamo ja kaustistamo.”

Lehmosen mukaan koestusvaiheessa noudatetaan tarkoin laadittuja turvallisuusohjeita, sillä työvaiheeseen liittyy erilaisia työturvallisuusriskejä kuin rakentamiseen ja asentamiseen.

”Yhtä aikaa koestusten kanssa tehdään edelleen myös asennustöitä. Siksi on varmistettava erityisen huolellisesti, että työturvallisuus on huomioitu kaikissa toimenpiteissä.”

Tehtaan koekäytön ja testausvaiheen aikana putkien puhalluksista syntyy melua, ja näistä tiedotetaan erikseen ennen puhalluksien aloitusta. Vaikutuksia vesistöön tai ilmanlaatuun ei synny koekäytön ja testauksen aikana.

Ennen biotuotetehtaan käynnistämisvaihetta uusi jätevedenpuhdistamo on täysin testattu ja ajettu käyntiin nykyisen tehtaan jätevesillä.

”Puhdistamon osalta käyttöönottovaihe alkaa keväällä 2017”, sanoo Lehmonen.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle