Kuhnamon talven 2018 jäänmittaukset päättyivät

Kuhnamon jäätilanteen kartoittaminen on päättynyt talven 2018 osalta, sillä virtaava vesi on sulattanut jään Teräväniemen ja Paatelan kanavan väliseltä mittausalueelta. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin 17.1.2018 ja niitä tehtiin viikoittain 11.4.2018 saakka. Mittauksista vastasi Äänekosken Palohenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.

Biotuotetehtaan ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan asiasta. Kuhnamon jäätilanteesta ja mittaustuloksista on tiedotettu muun muassa biotuotetehdas.fi-verkkosivustolla. Rannoille asennettiin myös heikosta jäästä varoittavat taulut ja tiedotettiin asiasta Äänekosken paikallislehdissä.

Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaan Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistämisen myötä jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Mittausten avulla arvioidaan jään muodostumista järvialueella sekä sitä, miten biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila vaikuttaa heikon jään alueeseen Kuhnamossa. Myös talviolosuhteet vaikuttavat osaltaan jäänvahvuuteen, minkä vuoksi tehtaan vaikutuksia jäätilanteeseen voidaan arvioida vasta pidemmällä, noin viiden vuoden aikavälillä. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin jo ennen tehtaan käynnistämistä talvella 2017.

Oheiseen liitteeseen on koottu mittaustulokset sekä talven 2017 että 2018 osalta.

Jäänvahvuusmittausten tulokset 2017 ja 2018.pdf

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa,
Metsä Fibre,
puh. 050 598 9067,
sari.tupitsa(at)metsagroup.com

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle