Kuhnamon jäänvahvuuden seuranta aloitetaan

Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaan Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistämisen myötä jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Mittauspisteet sijaitsevat Teräväniemen ja Paatelan kanavan välisellä järvialueella. Tällä alueella biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila saattaa vaikuttaa jäätilanteeseen jäätymisen viivästymisellä tai sulamisen aikaistumisella. Mittauksia tehdään joka viikko siihen saakka, kun jäillä on turvallista liikkua. Mittauksista vastaa Äänekosken Palohenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.

Kuhnamon jäätilanteesta ja mittaustuloksista tiedotetaan biotuotetehdas.fi-verkkosivustolla ja Äänekosken paikallislehdissä. Lisäksi rannoille on asennettu heikosta jäästä varoittavat taulut.

Mittaaminen ei takaa jään vahvuutta muualla kuin mittauskohteissa mittaushetkellä, sillä jäätilanne vaihtelee. Esimerkiksi jäähdytysvesialueella esiintyy luonnostaan virtauksia, mikä vaikuttaa osaltaan jään vahvuuteen. Muistutammekin, että jäällä liikutaan aina omalla vastuulla.

Biotuotetehtaan lämpökuorman vaikutusta Kuhnamoon ja muun alapuolisen vesistön lämpötilaan on mallinnettu osana ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Lisätietoja:
Sari Tupitsa
ympäristöpäällikkö
Metsä Fibre
puh. 050 598 9067 
sari.tupitsa(at)metsagroup.com

Jäänvahvuuden mittauspisteet Kuhnamolla. Kuva aukeaa suurempana klikattaessa.
Kuhnamon rannoille on asennettu heikosta jäästä varoittavat kyltit.

 

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle