Komissiointi ja koulutukset käsi kädessä

Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla Äänekoskella nosturit ja rakennustelineet ovat silmin nähden vähentyneet kevään edetessä. Samalla komissiointi- eli testaus- ja koekäyttövaihe on päässyt täyteen vauhtiin. Lista käynnissä olevista töistä on pitkä.

”Esimerkiksi tehtaan automaattisessa jakelukeskuksessa liikkuu jo sujuvasti testipaali sellua. Parhaillaan kokeilemme myös kuivauskoneen liikkeitä, pyöritämme massatehtaan pesureita ja testaamme soodakattilan savukaasupuhaltimia sekä puunkäsittelyn hakkuja ja kuoriruuveja. Valkolipeäsäiliön täyttö on niin ikään loppusuoralla”, konkretisoi biotuotetehdasprojektin tekninen johtaja Pertti Lehmonen.

Kuten koko projekti, myös komissiointivaihe on edennyt suunnitellusti aikataulussaan.

Biotuotetehtaan vesilaitos on parhaillaan käyttöönotossa ja se pystyy tuottamaan jo kemiallisesti puhdistettua vettä. Tekninen johtaja Pertti Lehmonen ja projektipäällikkö Johanna Harjula kertovat, että vesilaitoksen automaatiojärjestelmä on osoittautunut alusta lähtien hyvin toimivaksi. Kuvat: Metsä Group

Kuten koko projekti, myös komissiointivaihe on edennyt suunnitellusti aikataulussaan.

”Testauksia on aloitettu systemaattisesti pala kerrallaan sitä mukaa kun asennukset ovat valmistuneet eri osastoilla. Kesää kohti mentäessä tahti testauksissa kiihtyy”, tiivistää Lehmonen.

Biotuotetehtaan automaattisessa sellun jakelukeskuksessa tehdään testiä nykyisen tehtaan valmistamalla sellupaalilla. Pitkälle kehitetty automaatio takaa sellutoimitusten laadun, täsmällisyyden ja tehokkuuden.

Uusi työympäristö tutuksi

Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan myös henkilöstön koulutusten osalta. Parhaillaan nykyisen tehtaan käynnissäpitäjät kiertävät biotuotetehtaan puolella opiskelemassa kahden viikon jaksoissa.

”Koulutusjakso sisältää tutustumista tulevaan työympäristöön sekä tehtaan uusiin koneisiin ja laitteisiin. Käynnissäpitäjillä on myös aktiivinen rooli tehtaan komissioinnissa”, kertoo koulutuksia organisoiva biotuotetehtaan ohjausvastaava Teemu Leppänen.

Samanaikaisesti käynnissä on myös kunnossapidon koulutuksia. Lisäksi laitetoimittajat ovat järjestäneet henkilöstölle omat koulutusjaksonsa. Kaikki toiminta tähtää tehtaan onnistuneeseen ja turvalliseen starttiin.

Kaikki toiminta tähtää tehtaan onnistuneeseen ja turvalliseen starttiin.

”Porukassamme on paljon kokeneita sellunteon ammattilaisia, joten kun paikat tulevat tutuiksi, saavutamme nopeasti valmiuden myös ajaa laitteita”, Leppänen uskoo.

Kymmenen vuotta Metsä Fibren palveluksessa työskennellyt Leppänen aloitti itse uudessa työtehtävässään tämän vuoden alussa. Ennen Äänekoskelle siirtymistä paperi- ja sellutekniikan insinööri työskenteli Rauman tehtaalla syksyyn 2015 saakka. Tuolloin hän hyppäsi mukaan projektiin, joka tähtäsi Metsä Fibren uuden Tulevaisuuden tehtaat -toimintamallin käynnistämiseen.

”Mutta kun minulle avautui mahdollisuus päästä töihin biotuotetehtaalle, ei asiaa tarvinnut miettiä hetkeäkään. Näin ainutlaatuista tilaisuutta tuskin uralle toista kertaa osuu”, Tampereelta kotoisin oleva kahden lapsen isä arvelee.

Biotuotetehtaan ohjausvastaava Teemu Leppänen organisoi henkilöstökoulutuksia. Leppänen aloitti tehtävässään tämän vuoden alussa.

Testaus tiivistä yhteistyötä

Leppäsen työpiste sijaitsee biotuotetehtaan uudessa valvomossa, joka on keskiössä tehtaan komissiointivaiheessa. Radiopuhelinliikenne valvomossa on vilkasta, kun Metsä Fibren operaattorit, järjestelmäasiantuntijat sekä laitetoimittajien edustajat testaavat yhteistyössä järjestelmien ja laitteiden toimivuutta.

”Testaustyö on haastavaa, koska rajapintoja on eri toimijoiden välillä paljon. Tämä on mielenkiintoinen, mutta pitkä prosessi ennen kuin osaamme kaiken”, kuvailee jo vuosi sitten Metsä Fibren käyvältä tehtaalta biotuotetehdasprojektiin siirtynyt käynnissäpitäjä Tero Rantaniva.

Vuodesta 1979 Äänekosken tehdasalueella työskennellyt käynnissäpitäjä Ismo Kainu osallistui huhtikuun alussa ensimmäiselle kahden viikon koulutusjaksolleen valvomossa. Lisääntyvät moniosaamisvaatimukset mietityttivät hieman Kainuakin.

Tämä on mielenkiintoinen, mutta pitkä prosessi. 

”Tämä on valtavan iso laitos, eikä laitteista ole kenelläkään meistä aiempaa ajokokemusta. Mutta onneksi täällä on mahdollisuus käydä myös nykyisen työn joutohetkinä omatoimisestikin opiskelemassa”, hän sanoo.

Teemu Leppänen on vakuuttunut siitä, että kiireisestä keväästä ja kesästä huolimatta intensiivisestä opiskelu-urakasta suoriudutaan hienosti.

”Asioita tehdään aina yhdessä, eikä kenenkään tarvitse osata kaikkea itse”, hän tiivistää.

Metsä Fibren nykyisen käyvän tehtaan henkilöstö opiskelee komissioinnin yhteydessä tulevaa toimenkuvaansa varten. Käynnissäpitäjät Tero Rantaniva (vas.) ja Ismo Kainu osallistuvat selkeyttimen I/O- eli input/output- testaukseen biotuotetehtaan valvomosta käsin.
comments powered by Disqus
Palaa etusivulle