Kapeenkoskella on havaittu veden samentumaa

Äänekosken Kapeenkoskella on havaittu veden samentumaa viikon 43 loppupuolella. Samentuma johtuu Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan rakennustyömaan Miilunlahden rannan ruoppaustöistä ja täytöstä. Ruoppaustyömaa on rajattu viranomaisten hyväksymällä tavalla veteen asennetulla suojaverholla, joka kuitenkin näissä virtausolosuhteissa päästää kaikkein hienointa maa-ainesta läpi. Tämä näkyy veden samentumisena.

Suojaverho on asennettu ennen ruoppaustöiden aloittamista elokuussa. Syyskuun alussa Miilunlahden edustalla havaittiin veden samentumista ja suojaverho tutkittiin välittömästi, jolloin kävi ilmi että suojaverho on liikkunut. Verho asennettiin uudestaan lokakuun alussa ja tarkastuksessa verhon on todettu olevan paikallaan ja kunnossa.

Vesistötarkkailua on tehty koko ruoppaustöiden ajan ja nyt ilmenneen samentumisen johdosta tarkkailupisteiden lukumäärää pisteitä lisätään samentuma-alueen laajuuden selvittämiseksi. Tarkkailunäytteet ovat olleet normaalilla tasolla lukuun ottamatta veden sameutta.

Miilunlahden ruoppaustyöt ovat valmiita lähiviikkoina, jonka jälkeen tästä johtuvaa samentumaa ei ilmene.

Täyttöä ja ruoppausta jatketaan myöhemmin Teräväniemessä, jossa virtausolosuhteet ovat helpommat. Näissä olosuhteissa samentumahaittaa ei arvioida syntyvän.


Lisätietoja:
Projektinjohtaja Timo Merikallio, Metsä Fibre, timo.merikallio(at)metsagroup.com, p. 050 5989 342

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle