Jäänpaksuuden seuranta on aloitettu

”Juuri tässä on ensimmäinen mittauspiste”, sanoo Äänekosken Palohenkilöstö ry:n Ilari Janhunen Kuhnamo-järven jäällä gps-paikantimen näyttöä seuraten.

Akkuporakoneella varustetulla kairalla reikä jääkanteen syntyy nopeasti. Paikka on Onkelassa, noin puoli kilometriä Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan alapuolella.

Ympäristölupa velvoittaa meidät tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan ihmisiä asiasta.

”Jäänpaksuus on tällä kohdalla 19 senttiä”, Janhunen ilmoittaa tulokset ylös kirjaavalle kollegalleen Jarmo Arpiaiselle ja biotuotetehtaan ympäristöpäällikkö Sari Tupitsalle.

”Biotuotetehtaan ympäristölupa velvoittaa meidät tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan ihmisiä asiasta”, taustoittaa Tupitsa.

Jäänpaksuutta mitataan kerran viikossa noin 1–2 kilometrin osuudelta tehtaan alapuolelta.

Jäänpaksuutta mitataan kerran viikossa noin 1–2 kilometrin osuudelta tehtaan alapuolelta. Käytännössä mittauksista vastaa Palohenkilöstö ry:n ammattitaitoinen jäsenkunta, jolta löytyy asianmukainen varustus turvalliseen jäällä liikkumiseen.

”Mittaukset on aloitettu jo tänä talvena. Näin saamme tärkeää vertailuaineistoa ensi talvea 2017 - 2018 ajatellen, jolloin biotuotetehdas on toiminnassa”, Tupitsa perustelee.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan ympäristölupaan on kirjattu velvoite seurata talvikaudella Kuhnamo-järven jäänpaksuutta tehtaan alapuolisella osalla. Biotuotetehtaan ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa seuraa, kun Palohenkilöstö ry:n Ilari Janhunen (oik.) ja Jarmo Arpiainen suorittavat mittausta. Kuvat: Metsä Group

Luontaiset virtaamat vaikuttavat

Kapeaan Kuhnamo-järveen vedet laskevat Keiteleestä sekä Saarijärven reitiltä. Kohtalaisen voimakas luontainen virtaama pitääkin järven jääkannen monin paikoin lähes olemattomana läpi talven. Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä biotuotetehtaan käynnistyttyä Kuhnamoon johdettavien jäähdytysvesien määrä lisääntyy nykyisestä tasosta.

”Tehtaan alapuolella veden keskilämpötilan arvioidaan nousevan noin asteen verran. Tällä voi olla vaikutusta myös jääpeitteen muodostumiseen ja paksuuteen”, Tupitsa kuvailee.

Ilari Janhusen gps-paikantimesta löytyvät jäänpaksuuden mittauspisteiden koordinaatit, vaikka edellisen mittauskerran jäljet olisivat peittyneet. Akkuporakoneella varustetulla kairalla reikä jääkanteen syntyy nopeasti.

Kuhnamon jäänpaksuuden vaihtelevuus on paikallisten ihmisten tiedossa varsin hyvin. Siksi jäällä ei näy hiihtäjien tai moottorikelkkailijoiden jälkiä huippuhienosta helmikuisesta säästä huolimatta.

”Mittausten avulla tiedotamme muutoksista, jotka jäänpaksuuteen mahdollisesti aiheutuvat biotuotetehtaan toiminnan seurauksena. Erityisen tärkeää tieto vaarallisista paikoista on muualta tuleville ihmisille, jotka eivät välttämättä tunne vesistöä hyvin.”

Onkelan mittauspisteessä jäänpaksuus oli helmikuun loppupuolella 19 senttiä, mutta vain sadan metrin päässä jääpeite oli lähes olematon luontaisten virtausten vuoksi.

Tietoa monesta kanavasta

Biotuotetehdas tiedottaa Tupitsan mukaan jäänpaksuuksista aktiivisesti talvikauden aikana ensi syksystä 2017 lähtien.

”Rannoille sijoitettavien varoituskylttien lisäksi tietoa on saatavissa biotuotetehdas.fi-verkkosivujen kautta sekä Äänekoskella ilmestyvistä paikallislehdistä.”

Biotuotetehdas tiedottaa jäänpaksuuksista aktiivisesti syksystä 2017 lähtien.

Tupitsa muistuttaa, että ihmiset voivat hyvin olla yhteydessä myös suoraan biotuotetehtaan henkilöstön kanssa.

”Koemme erittäin tärkeänä, että tiedonvaihto ja yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa ympäristöasioiden osalta on jatkossakin aktiivista ja avointa.”

Kuhnamosta löytyy lähes sulia kohtia kovienkin pakkasten aikaan. Tällä kohdalla Palohenkilöstö ry:n Ilari Janhunen mittasi jäänpaksuudeksi kuusi senttiä, joka kantaa juuri ja juuri ihmisen. Railojen kohdalla jäätä ei ollut käytännössä lainkaan.

 

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle