Biotuotetehtaan YVA-menettely käynnistyy

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan osalta. Yhtiö on eilen 14.5.2014 toimittanut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen YVA-ohjelman.

Arviointimenettelyssä käsitellään Metsä Groupin Äänekosken olemassa olevalle tehdasalueelle suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tulokset otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa ja päätöksenteossa. YVA-prosessissa ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Metsä Fibren laatima YVA-ohjelma on yleisölle nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 19.5.–18.6.2014 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Äänekosken kaupungintalolla sekä Jyväskylän ja Laukaan kaupungintaloilla. Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Äänekosken kirjastossa ja internetissä osoitteessa ymparisto.fi/aanekoskenbiotuotetehdasYVA. Hanketta koskeva yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 22.5.2014 kello 18.00–20.00 Äänekosken kaupungin valtuustosalissa.

Metsä Fibren suunnittelema noin 1,1 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas on tarkoitus rakentaa Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle, ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan tehtaan. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään alkuvuona 2015, jolloin biotuotetehdas voisi käynnistyä vuonna 2017.

Tutustu arviointiohjelmaan

 

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle