Biotuotetehtaan ympäristötehokkuus on huippuluokkaa

Biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Laitevalinnoissa keskeisiä kriteereitä ovat energiatehokkuus, alhainen vedenkulutus ja matalat päästöt. Metsä Group luo biotuotetehtaalla metsäteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan uutta standardia ja toimintamallia.

Lähes kolminkertaistuvasta tuotantokapasiteetista huolimatta tehdas pystyy toimimaan Äänekosken nykyisen tehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti. Biotuotetehtaalla ei myöskään ole vaikutusta vesistöjen käyttöön. Biotuotetehtaan sellun vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia. Tehtaan sulfaattipäästöt vesistöön tulevat olemaan noin 15 prosenttia nykyistä pienemmät, natriumin määrä puolestaan nousee. Ympäristöluvassa on velvoite selvittää jätevesien vaikutusta vesistöön muun muassa natriumpäästöjen osalta tehtaan käynnistyttyä.

Parempaa ympäristösuorituskykyä jatkuvalla kehitystyöllä

Jäteveden kemiallinen hapenkulutus (COD) on arvo, jonka avulla seurataan käsitellyn jäteveden laatua ja orgaanista kuormitusta vesistöön.

Nykyisen tehdasintegraatin kemiallisen hapenkulutuksen luparaja on vuonna 2006 voimaan tulleessa ympäristöluvassa 30 tonnia vuorokaudessa kuukausikeskiarvona. Päästöt ovat laskeneet vuonna 1985 käynnistyneen tehtaan elinkaaren ajan ja alueen vesistöt ovat puhdistuneet. Viime vuosina nykyisen tehtaan kemiallinen hapenkulutus on ollut keskimäärin alle 20 tonnia vuorokaudessa, ja esimerkiksi vuonna 2016 toteutunut COD-päästö oli 11 tonnia vuorokaudessa. Biotuotetehtaan COD-luparaja on sama kuin nykyisessä ympäristöluvassa, 30 tonnia vuorokaudessa ja tehdas tulee alittamaan tämän ympäristöluparajan. Biotuotetehtaan käynnistyttyä COD-kuormitus tulee olemaan korkeampi kuin nykyisellä tehtaalla. Tehtaan COD-päästöt tulevat kuitenkin olemaan alhaisemmat kuin nykyisen, vuonna 1985 käynnistyneen tehtaan 13 ensimmäisen käyntivuoden aikana.

Biotuotetehtaan COD-luparaja on sama kuin nykyisessä ympäristöluvassa.

Viranomainen on katsonut biotuotetehtaan ympäristöluvassa, että raja-arvot ovat riittäviä estämään vesistöjen pilaantumisen.

”On totta, että biotuotetehtaan COD-päästö on korkeampi kuin nykytehtaan päästö, mutta esimerkiksi kiintoainepäästö tulee olemaan nykyistä matalampi ja jätevesi on selvästi aikaisempaa kirkkaampaa”, projektinjohtaja Timo Merikallio sanoo.

COD-päästöt ovat laskeneet vuonna 1985 käynnistyneen tehtaan elinkaaren ajan, ja alueen vesistöt ovat puhdistuneet. Nykytehdas sai läänin ympäristöpalkinnon vuonna 1988. Kuvioon on merkitty nykyisen tehtaan COD-kuormituksen kehitys vuodesta 1985 alkaen sekä vuosina 1996, 2000 ja 2006 voimaan tulleet ympäristöluparajat. Biotuotetehtaan COD-luparaja on sama kuin nykyisessä ympäristöluvassa, 30 tonnia vuorokaudessa. Kuva aukeaa suurempana klikattaessa.

Vesistön tilaa tarkkaillaan jatkuvasti

Biotuotetehtaan päästöt eivät vaikuta alapuolisen vesistön virkistys- tai muuhun käyttöön tai ekologiseen tilaan. Tehtaan alapuolinen vesistö on tilavuudeltaan suuri ja voimakkaasti virtaava, ja tehtaan laiteratkaisut edustavat parasta saatavilla olevaa teknologiaa, joten haitallisia vesistövaikutuksia ei ole odotettavissa. Vaikka kuormitus joiltakin osin kasvaa, pysyy alapuolisen vesistön ekologinen tila silti samana ja biotuotetehdas tulee toimimaan nykytehtaan lupaehtojen mukaisesti.

Biotuotetehtaan päästöt eivät vaikuta alapuolisen vesistön virkistys- tai muuhun käyttöön tai ekologiseen tilaan.

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskus hyväksyi helmikuun 2016 lopulla biotuotetehtaan alapuolisen vesistön päivitetyn tarkkailusuunnitelman, johon kuuluva näytteenotto-ohjelma on jo otettu käyttöön. Tarkkailuohjelman avulla pystytään seuraamaan tarkasti vesistön tilaa sekä ennen biotuotetehtaan käynnistymistä että käynnistymisen jälkeen. Jos näytteiden tuloksissa havaitaan merkittäviä muutoksia, tulee tehtaan ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. Vesistöalueiden tarkkailuraportit tullaan julkaisemaan biotuotetehtaan verkkosivuilla vuosittain.

Lue aiheesta lisää:

Lisätietoja:
Projektijohtaja Timo Merikallio, Metsä Fibre Oy, puh. 050 5989 342, timo.merikallio(a)metsagroup.com
Viestintäpäällikkö Anna-Liisa Pennanen, Metsä Fibre Oy, puh. 050 5748 071, anna-liisa.pennanen(at)metsagroup.com

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle