Biotuotetehtaan rakentajat: Kerromme avoimesti ympäristöasioista

Sari Tupitsa on työnsä puolesta ollut mukana lukemattomissa tiedotustilaisuuksissa, mutta reilun vuoden takainen tilaisuus Äänekoskella on jäänyt naisen mieleen erityisen hyvin.

”Kyseessä oli uuden biotuotetehtaan rakentamiseen liittyvä tiedotustilaisuus. Tapahtuman jälkeen projektijohtaja Timo Merikallio nykäisi minua hihasta ja kysyi, lähtisinkö projektiin ympäristöpäälliköksi.”

Vuodesta 2010 alkaen Metsä Fibren Äänekosken tehtaiden alueympäristöpäällikkönä toiminut Tupitsa ei epäröinyt sekuntiakaan haasteeseen tarttumista.

”On hienoa olla mukana historiallisen hankkeen projektiorganisaatiossa. Täällä kaikki ovat huippuosaajia omilla aloillaan.”

Biotuotetehtaan ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa harrastaa vapaa-ajallaan suunnistusta. ”Valitse selvä suunta ja kulje määrätietoisesti poukkoilematta kohti rastia, on ohjenuora, joka pätee niin töissä kuin metsässäkin.” Kuvat: Metsä Group


Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Biotuotetehdasprojektin ympäristöpäällikkönä Tupitsan tehtäviin kuuluu osaltaan huolehtia siitä, että toiminta on ympäristöluvan ehtojen mukaista. Työhön kuuluu myös paljon erilaisten selvitysten ja ohjeistuksien laadintaa ja seurantaa.

”Erittäin tärkeää on tiivis yhteistyö ympäristöviranomaisten kanssa. Asioiden sujuvan hoitamisen kannalta on eduksi, että tiedän alueen ja paikalliset toimijat.”

Rakentamisen nopeus ja rakentajien ammattitaito ovat tehneet minuunkin vaikutuksen.


Yhteistyö viranomaisten kanssa on ollut sujuvaa projektin alkumetreiltä saakka. Ympäristöasioita valvova viranomainen on Keski-Suomen ELY-keskus ja luvat myöntää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

”Tuntuu, että kaikki tekevät nyt töitä yhteisen hyvän eteen”, Tupitsa kiittelee.

Toimijat voivat nähdä jättimäisen projektin edistymisen päivittäin, mikä tekee työstä erityisen palkitsevaa.

”Rakentamisen nopeus ja rakentajien ammattitaito ovat tehneet minuunkin vaikutuksen. Ja kaiken keskellä tehdään koko ajan täysillä sellua”, Tupitsa kuvailee.

Avointa ja oikea-aikaista tiedottamista

Keskeinen osa Tupitsan työtä on huolehtia siitä, että ihmiset niin tehdasalueella kuin sen ulkopuolellakin saavat riittävästi tietoa heihin vaikuttavista ympäristöasioista.

”Pyrimme tiedottamaan asioista mahdollisimman hyvin etukäteen. Näin päätelmiä ei tarvitse tehdä huhutietojen varassa.”

Kansalaisille on järjestetty avoimia infotilaisuuksia biotuotetehtaan rakentamistöistä mahdollisesti aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Sari Tupitsa on se henkilö, johon ihmiset voivat ottaa ympäristöasioissa yhteyttä.

”Ihmisiä ovat kiinnostaneet etenkin vesistörakentamisen vaikutukset, koska Kuhnamon ruoppaus- ja täyttötöiden yhteydessä syksyllä 2015 esiintyi aika ajoin veden samentumista alapuolisessa vesistössä. Myös lisääntyneet liikennemäärät askarruttavat ihmisiä.”

Pyrimme tiedottamaan asioista mahdollisimman hyvin etukäteen.


Kaupunki ja teollisuus symbioosissa

Pitkään Äänekoskella asuneena Tupitsalle on muodostunut selkeä käsitys siitä, että ympäristöasioissakin parhaat tulokset saavutetaan kaupungin ja alueella toimivan teollisuuden yhteistyöllä.

”Kaupunki on rakentunut luontevasti teollisuuden ympärille. Haluamme toimia tavalla, joka mahdollistaa tämän sujuvan yhteiselon myös jatkossa.”

Tehtaan alapuolisten vesistöjen tila on pitkäjänteisellä yhteistyöllä kehittynyt vuosien mittaan selvästi positiiviseen suuntaan. Tällä tiellä Metsä Groupissa myös halutaan jatkaa.

Kaupunki on rakentunut luontevasti teollisuuden ympärille.


”Minulle on henkilökohtaisestikin kunnia-asia, että vesistöihin aiheutuu päästöjä mahdollisimman vähän”, Niiniveden rannalla asuva Tupitsa vakuuttaa.

Biotuotetehtaan uusi teknologia mahdollistaa ympäristön kannalta nykyistäkin tehokkaamman toiminnan. Vaikka tehtaan sellutuotanto tulee olemaan noin 2,5 kertaa nykyistä suurempi, eivät tehtaan kokonaispäästöt vesistöihin merkittävästi lisäänny. Melutasoja ja ilmapäästöjä seurataan niin ikään tarkasti.

”Biotuotetehdas toimii samojen lupaehtojen puitteissa kuin vanha tehdas. Fosfori ja typpi saadaan hyvin hallintaan, samoin klooriyhdisteiden osalta päästöt tulevat pysymään nykyisellä tasolla. Tehtaan käynnistyttyä myös hajuhaitat tulevat olemaan merkittävästi nykyistä vähäisempiä.”

Biotuotetehtaan uutta jätevedenpuhdistamoa rakennetaan parhaillaan Teräväniemeen. Ympäristöluvan ehtoihin kuuluu, että Metsä Fibre käynnistää myös uuden vesistötarkkailuohjelman.

Sari Tupitsa (47)
Kotipaikka: Äänekoski
Tehtävä: Ympäristöpäällikkö
Työura: Ennen biotuotetehdasprojektia Metsä Fibren Äänekosken tehtaiden alueympäristöpäällikkönä vuodesta 2010. 2000–2010 erilaisia ympäristöpuolen töitä sekä Äänekosken tehtaalla että Metsä Groupin kirjoilla. 1995–2000 Metsä-Rauman sellutehtaalla
Koulutus: Kemian laborantti. Filosofian maisteri, Jyväskylän yliopiston kemianlaitos, soveltavan kemian osasto
Perhe: Avopuoliso ja tytär
Harrastaa: Suunnistusta

 

Biotuotetehtaan rakentajat on sarja, jossa esitellään Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehtaan rakentajia ja kerrotaan heidän työstään Suomen metsäteollisuuden historian suurimman investoinnin parissa. Biotuotetehtaan rakentajat ilmestyy vuoden 2016 aikana verkkosivuillamme.

Sarjassa työstään ovat kertoneet projektijohtaja Timo Merikallio, rakennuspäällikkö Pekka Salomaa, hallintojohtaja Juha Pesonen, projektipalveluiden johtaja Ossi Puromäki, tekninen johtaja Pertti Lehmonenkuitulinjan projektipäällikkö Kari Koskinen ja talteenottolinjan projektipäällikkö Jukka Kiuru.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle