Biotuotetehtaan rakentajat: Biotuotetehdas rakentuu kustannustehokkaasti

Biotuotetehtaan projektikonttorin sisälle kantautuu vaimeasti, mutta tasaisen varmasti rakennustyömaan äänimaisema. Se ei teknistä johtajaa Pertti Lehmosta haittaa, päinvastoin.

”Kolina ei saa pysähtyä, siitä hankintapuoli pitää huolta. On hyvä, että toimistomme ovat konkreettisesti työmaan äärellä, jotta itsekin näemme kuinka työt edistyvät.”

Vuodesta 2005 alkaen Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren palveluksessa työskennellyt Lehmonen (49) on ollut biotuotetehdashankkeessa mukana alkumetreiltä saakka.

”Teimme alkuvaiheessa konseptisuunnittelua yhdessä Timo Merikallion ja Jouko Kotilaisen kanssa. Esisuunnitteluvaiheessa vastuulleni kuului kuitulinja”, Jyväskylään hankkeen myötä paluumuuttanut mies kertoo.

Biotuotetehdasprojektin tekninen johtaja Pertti Lehmonen vastaa osaltaan projektin hankinnoista. Jättimäisen projektin kaikki hankinnat ovat mittaluokaltaan suuria. Esimerkiksi kaasupulloja työmaalla kuluu toista tuhatta joka viikko. Kuva: Metsä Group


Hankinnat oikeassa aikataulussa

Lehmosen työhön kuuluu luotsata biotuotetehtaan suunnittelua ja hankintoja siten, että töiden tekninen toteutus onnistuu jouhevasti. Hän toimii myös projektin teknisen ryhmän vetäjänä.

”Ryhmään kuuluu liuta projektipäälliköitä. Jos eteen tulee teknisiin toimintatapoihin tai aikatauluihin liittyviä haasteita, pyrimme löytämään niihin yhdessä ratkaisut.”

Keskeinen osa Lehmosen työtä on ohjata suunnittelua, joka luo pohjat kaikelle muulle toiminnalle.

”Suunnittelusta on konkreettisesti piirustuksina mitattuna valmiina yli 80 prosenttia, mutta elokuussa luku on jo lähellä sataa. Sen jälkeen painopiste siirtyy loppudokumentaation.”​

Biotuotetehtaan jokainen hankinta on suunniteltu kyselyaineistoista lähtien huolella, olipa sitten kyse seinistä, portaikoista tai pienemmistä tavaroista. ”Pyrimme luomaan hankintoja tehdessämme kilpailuasetelmia”, tekninen johtaja Pertti Lehmonen painottaa. Kuva: Metsä Group


Urakat sopiviin palasiin

Koska rakentamiseen on käytettävissä rajallisesti tilaa, on hankinnanohjauksella erityisen tärkeä rooli.

”Hankinnat on tehtävä työmaan etenemisen kannalta juuri oikeassa aikataulussa. Lisäksi on valvottava, että toimitukset myös toteutuvat sovitusti”, Lehmonen painottaa.

Suomen historian suurimmassa metsäteollisuusinvestoinnissa kaikki hankinnat ovat mittaluokaltaan valtavia.

”Vaikkapa sprinklerisuuttimia hankitaan yhteensä 4 500 kappaletta”, Lehmonen heittää esimerkin yksittäisestä tavarasta.

Hankinnat ja urakat pyritään pilkkomaan siten, että niistä syntyy aitoa hintakilpailua. Päätöksiä hankinnoista tehdään tiiviissä yhteistyössä päälaitetoimittajien kanssa.

”Kyselyaineistojen pitää olla huolella laadittuja. Toimittajia eri hankintoihin on löytynyt ilahduttavan laajalla rintamalla.”

Toimittajia eri hankintoihin on löytynyt ilahduttavan laajalla rintamalla.

Päätökset syntyvät nopeasti

Väistämätön osa Lehmosen työtä ovat palaverit, joita kertyy projektin aikana miehen kalenteriin satamäärin.

”Palaverit ovat keino tiedonvälitykseen. Siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä toimijoita on projektissa on paljon. Dialogia on käytävä monella tasolla.”

Lehmonen on positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka ketterästi jättimäinen biotuotetehdasprojekti on edennyt. Hän uskoo, että taustalla vaikuttaa Metsä Fibren hyvä yrityskulttuuri, joka pitää yllä työntekijöiden motivaatiota. Kun jokin päätös tehdään, siitä pidetään kiinni.

”Päätökset syntyvät ripeästi ja Metsä Fibren johto on lähellä projektia. Ketteryyden ansiosta olemme pysyneet hyvin aikataulussa.”

Ketteryyden ansiosta olemme pysyneet hyvin aikataulussa.​

Tieto projektiorganisaatiossa vaihtuu paitsi virallisissa palavereissa, myös päivittäisissä kohtaamisissa työn ohessa. Pertti Lehmonen (vas.) vaihtaa kuulumiset tällä kertaa hallintojohtaja Juha Pesosen kanssa. Kuva: Metsä Group

Pertti Lehmonen (49)
Kotipaikka: Jyväskylä.
Tehtävä: Tekninen johtaja.
Työura: Ennen biotuotetehdasprojektia Metsä Fibrellä tuotanto- ja projektipäällikön tehtävissä vuodesta 2005. Aiemmin Pöyryn ja UPM:n palveluksessa.
Koulutus: Diplomi-insinööri.
Harrastaa: Viehekalastusta mm. Keiteleellä, Päijänteellä ja Puulavedellä.

Biotuotetehtaan rakentajat on sarja, jossa esitellään Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehtaan rakentajia ja kerrotaan heidän työstään Suomen metsäteollisuuden historian suurimman investoinnin parissa. Biotuotetehtaan rakentajat ilmestyy vuoden 2016 aikana verkkosivuillamme.

Sarjassa työstään ovat kertoneet projektijohtaja Timo Merikallio, rakennuspäällikkö Pekka Salomaa, hallintojohtaja Juha Pesonen ja projektipalveluiden johtaja Ossi Puromäki.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle