Biotuotetehtaan maarakennustyöt etenevät suunnitellusti

Biotuotetehtaan rakentaminen etenee aikataulussa ja ensimmäiset varsinaiset rakennustyöt ovat valmistuneet: väliaikainen puuterminaali valmistui viime viikolla (viikko 29) ja otettiin käyttöön välittömästi. Äänekoskentieltä tämä muutos onkin nähtävissä ja alla olevat kuvat väliaikaisen puuterminaalin rakentamisesta ja käytöstä on otettu tien suunnasta tehdasalueelle päin.

Biotuotetehtaan piipun perustusten valmistelu alkoi kesäkuussa: piipun pohja on nyt valettu, liukuvalumuotti on lähes valmis ja suuret liukuvalutyöt alkavat elokuussa. Tällöin alkaa konkreettisesti näkyä 120-metrisen piipun pystytys ja sen nousemista voi seurata web-kameroidemme kautta. Noin neljän metrin päivävauhtia nouseva piippu kohoaa Äänekosken uudeksi maamerkiksi syyskuun alkupuolella. Tiesitkö muuten, että Tampereen maamerkin, Näsinneulan jalan pituus on 124 metriä, joten puhutaan samoista korkeusluokista!

Biotuotetehtaan piipun perustuksia raudoitettiin heinäkuun alussa.

Piipun perustus on valettu ja se on valmis varsinaisen liukuvalutyön aloittamiseksi.

Suuret valutyöt nostavat edelleen osaltaan biotuotetehtaan rakennusvaiheen työmaavahvuutta. Tällä hetkellä heinäkuussa rakennustyömaalla työskentelee noin 70 henkilöä, parin viikon kuluessa työmaavahvuus nousee parilla kymmenellä henkilöllä.

Tähän mennessä koepaalutuksia on tehty soodakattilan, massatehtaan ja haihduttamon alueella. Kaiken keskelle kohoavan ja suurimman yksittäisen osan eli soodakattilan varsinainen paalutus aloitettiin kesäkuussa. Myös kuitulinjan keittimelle rakennetaan parhaillaan pohjaa. Kaiken kaikkiaan paalua isketään maahan 150–180 kilometriä.

Työt Miilunlahdessa alkavat vesialueen ruoppauksella ja täytöllä

Uuden junaradan rakentaminen puukuljetuksia varten etenee pian alkavalla rannan ruoppauksella ja täytöllä tehdasalueella Miilunlahdessa. Työt Miilunlahden osalta arvioidaan aloitettavan elokuun puolessa välissä suojaverhon asennuksella ja ruoppaus- ja täyttötyöt aloitetaan syyskuussa. Kaiken kaikkiaan uutta Suolahden suunnasta tulevaa junakiskoa rakennetaan 4,5 kilometriä.

Miilunlahden rannanruoppauksesta ja täyttötyöstä vastaa Destia Oy. Lisäksi Destia Oy suorittaa uuden rautatien alueella olevan kallion louhinnan ja murskauksen. Kalliosta louhittavaa louhetta ja mursketta käytetään vesialueen täyttöihin. Louhinnan ja murskauksen ympäristölupa on saatu Äänekosken kaupungilta. Louhinta-, ruoppaus- ja täyttösuunnitelmat on tehnyt Geotek Oy.

Piilolanniemen silta palvelee biotuotetehdasta jo rakennusaikana

Myös puutavaraliikenteelle tarkoitetun sillan rakentamista valmistellaan. Biotuotetehtaalle rakennettava uusi puutavaraliikenteen silta rakennetaan Äänejärvestä Kuhnamoon laskevalle alajuoksulle, osaksi nykyisten siltojen jatkumoa Piilolanniemeen. Ympäristövaikutusten (YVA) arviointivaiheessa on huomioitu sillan rakentamisesta aiheutuvat vesistö- ja maisemavaikutukset. Sillan logistiset ratkaisut on tehty yhteistyössä Äänekosken kaupungin ja ELY-keskuksen viranomaisten kanssa.

Sillan rakentamisesta vastaa Kreate Oy ja sillan on suunnitellut Sito Oy. Äänekosken kaupunki on antanut toimenpideluvan sillan rakentamiseksi.

Silta on betonipalkkisilta, jonka kokonaispituus on 80 metriä ja ajoyhteys sillalle kulkee Piilolanniemen puolelta. Silta rakennetaan paikalle valaen paalutetun telineen varaan. Sillan valmistumisen jälkeen siltaa käytetään biotuotetehtaan rakentamisen aikana raskaan liikenteen kulkuväylänä ja biotuotetehtaan käynnistyessä puukuljetukset ohjataan sillan kautta.

Biotuotetehtaan rakentamisen laajuudet
Tehtaan vaatima pinta-ala 40 ha
Rakennusten bruttoala 142 000 m2
Rakennusten tilavuus 1 000 000 m3
Paikalle valettava betoni 100 000 m3
Kantavia betoniholveja 80 000 m2
Paalutusta 150 000–180 000 m
Teräsrakenteita 7 000 tn
Betonielementtejä 15 000 kpl
Uusi rekkaliikenteen silta 80 m
Ratatöitä, uutta kiskoa 4,5 km
Louhintaa 220 000 m3
Ruoppausta ja täyttöä 250 000 m3
Raakavesiputki (halkaisija 2,2 m) 1,2 km
Piippu 120 m

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle