Biotuotetehtaan asennusurakat täydessä vauhdissa

Metsä Groupin biotuotetehtaan asennuspäällikkö Timo-Pekka Aaltosen työhuoneen seinältä selviää yhdellä vilkaisulla, kuinka nopealla tahdilla työmaalla starttaa asennusurakoita. Seinän peittävä viikkokalenteri Post-it-lappuineen kertoo tarkasti jokaisen asennuksen alkamisajankohdan. Erityisen tiiviit lappurykelmät löytyvät touko-kesäkuun 2016 vaihteesta.

- Asennukset alkoivat tammikuun ensimmäisellä viikolla. Kesäkuussa asennustöissä on jo noin 30 urakoitsijaa ja yli 500 työntekijää, kun koko työmaavahvuus on tuolloin noin 1 100 henkilöä, Aaltonen kuvailee.

Asennuspäällikkö Timo-Pekka Aaltosen työhön kuuluu asennussopimusten valvonnan ja aikataulujen seurannan ohella paljon teknisten kysymysten ratkomista. Aaltonen sanoo, että turvallisuus on aina ykkösasia biotuotetehdastyömaalla. Esimerkiksi vaativiin nostoihin liittyy riskejä, jotka pyritään minimoimaan töiden huolellisella suunnittelulla. Kuva: Metsä Group

Biotuotetehtaan rakennusten uumeniin asennetaan valtava määrä tehtaan toiminnan kannalta tärkeitä laitteita. Töiden laajuutta kuvaa hyvin niihin tarvittava tavaramäärä.

- Asennustavaraa tulee tehdasalueelle noin 5 000 rekkakuormaa. Näistä jopa 800 on laitteita tuovia erikoiskuljetuksia. Suurimmilla kuormilla on painoa 175 tonnia ja leveyttä 12 metriä.

Kaiken kaikkiaan biotuotetehtaan työmaalle saapuu noin 1 500 erikoiskuljetusta, joista ensimmäiset olivat rakentamiseen tarvittavia elementtejä ja palkkeja.

Biotuotetehdastyömaalla nostettiin paikoilleen noin 70 tonnin painoista haihdutinyksikköä. Oikealla rakenteilla on soodakattilan teräsrunko, joka kohoaa 80 metrin korkeuteen. Kuva: Metsä Group


Logistiikka suunniteltava minuutilleen

Yksi haastavimmista projekteista on massiivisen soodakattilan asennus.

- Kattila kohoaa yli 80 metriin, joten vaativia rakenteiden sekä paineastioiden hitsaustöitä tehdään todella korkealla, Aaltonen kertoo.

Asennusvaiheessa tehdään paljon vaativia hitsaustöitä, joiden laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Kuvassa käynnissä ovat keittimen asennustyöt. Kuva: Metsä Group

Työn alla ovat parhaillaan myös massatornit, joista tulee 67 metrin korkuisia ja tilavuudeltaan 15 000 kuutiometrin suuruisia. Valtavien laitteiden asennus samalla alueella viiden toimivan tehtaan kanssa asettaa erityisiä haasteita logistiikalle.

- Kuljetukset on aikataulutettava tarkasti, jotta kaikki mahtuvat liikkumaan alueella. Suuria laitteita tuodaan paikalle iltaisin, jolloin työmaalla on rauhallisempaa.

Biotuotetehtaan asennusvaiheessa olevat massatornit tulevat kohoamaan 67 metrin korkeuteen. Kuva: Metsä Group

Tilaa asennuksiin on rajallisesti.

- Käytössämme on tämän vuoksi asennustöihin varattuja alueita tehdasalueen ulkopuolelta 14 hehtaaria. Lisäksi varastotiloja on rakennettu lähes 4 000 neliömetriä.

Sujuvaa yhteistyötä

Timo-Pekka Aaltosen mukaan jokainen asennusurakka on päästy aloittamaan ajallaan. Kolmekymmentä vuotta metsäteollisuuden rakennushankkeissa eri puolilla maailmaa mukana ollut mies antaa Äänekosken biotuotetehtaan projektiorganisaatiolle ja urakoitsijoille erityistä kiitosta.

- Rakentajien ja asentajien yhteistyö on ollut saumatonta. Organisaatio on joustava ja asiat läpinäkyviä, jolloin haasteisiin ja muutoksiin voidaan reagoida hyvissä ajoin.

Vaikka aikataulut ovat tiukkoja ja työntekijöiltä vaaditaan toisinaan venymistä, on asennustöissäkin tärkein asia kirkkaana kaikkien mielessä.

- Turvallisuudesta ja laadusta ei tingitä missään olosuhteissa. Jokainen työvaihe suunnitellaan huolellisesti ja mahdollisista vaaratilanteista otetaan aina opiksi, Aaltonen painottaa.

Turvallisuudesta ja laadusta ei tingitä missään olosuhteissa.

Biotuotetehtaan asennuksen lukuja:

  • Asennustavaraa tuodaan tehtaalle noin 5 000 rekkakuormaa.
  • Suurimmat kuljetukset painavat 175 tonnia.
  • Massatornien tilavuudeksi tulee 15 000 kuutiometriä.
  • Asennusten valmisteluun on varattu tehtaan ulkopuolelta 14 hehtaarin alue.
  • Väliaikaista varastotilaa asennustavaroille on rakennettu lähes 4 000 neliömetriä.
Touko-kesäkuun vaihteessa 2016 biotuotetehtaan työmaalla alkaa joka viikko useita asennusurakoita. Kuva: Metsä Group

 

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle