Biotuotetehdas vastaa havusellun kasvavaan kysyntään

Metsä Groupin biotuotetehdas saavuttaa nimellistuotannon noin vuoden kuluttua käynnistämisestä. Sen jälkeen tehdas käyttää vuodessa puuta 6,5 miljoonaa kuutiometriä, josta valmistetaan 1,3 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä muita erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä.

”Toimintamme perusajatus on toimia kilpailukykyisesti maailmanmarkkinoilla ja kehittää siellä menestyviä tuotteita.  Kilpailukyvyn takaamiseksi tehtaan pitää olla suuri ja tehokas. Jotta sellunvalmistuksen käyttökustannuksia pystytään alentamaan, suunnittelussa ryhdyttiin etsimään ratkaisuja, joilla kaikkien mahdollisten sivuvirtojen jalostusastetta saadaan nostettua. Siitä tuli yksi suunnittelua ohjanneista perusperiaatteista", Metsä Groupin sellu- ja sahaliiketoiminnan, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä kertoo.

Muiden biotuotteiden kuin sellun arvo on 20 prosenttia tehtaan koko tuotannon arvosta.

Biotuotetehtaan tuottamien muiden biotuotteiden kuin sellun arvo on 20 prosenttia tehtaan koko tuotannon arvosta, ja niiden osuus kasvaa vaiheittain. Muilla Metsä Fibren sellutehtailla vastaava luku on keskimäärin 10 prosenttia.

”Materiaalikäytön tehokkuus on myös ympäristön kannalta olennaisen tärkeää. Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti.”

Biotuotetehdas on materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Se valmistaa kaiken tarvitsemansa energian puusta ja tuotannon sivuvirroista, eikä näin ollen käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita.

” Aasian-vientimme on tällä hetkellä hyvin Kiina-painotteista. Nyt kun oma tuotantomme kasvaa merkittävästi, voimme lisätä myyntiä muuallekin Aasiaan”, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä sanoo. Kuvat: Metsä Group


Maailman suurin havusellun valmistaja
Kun biotuotetehdas on täydessä tuotannossa, Metsä Fibre on maailman suurin havusellun valmistaja. Sellua tulee markkinoille lisää 800 000 tonnia. Uuden tehtaan valmistamalle sellulle on asiakkaita valmiina – vientiin sen tuotannosta lähtee kaksi kolmasosaa.

Maailmantalouden kasvun seurauksena sellun kysyntä on ollut viime vuosina 2–3 prosentin maltillisessa kasvussa. Se on perusraaka-aine monenlaisiin tuotteisiin, joiden käytön kasvu liittyy markkina-alueiden elintason ja bruttokansantuotteen kehitykseen. Tällaisia ovat esimerkiksi pehmopaperi- ja pakkaustuotteet, joihin pitkäkuituinen havusellu tuo lujuutta.

Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti.

”Kiinassa sellun kysynnän kasvu on ollut viime vuodet voimakasta. Nyt kun oma tuotantomme kasvaa merkittävästi, voimme lisätä myyntiä muuallekin Aasiaan. Kauppahuone Itochu Corporationilla, joka omistaa Metsä Fibrestä 24,9 prosenttia, on siellä laaja myyntiverkosto.”

Metsä Fibrellä on tehtaat myös Joutsenossa, Raumalla ja Kemissä. Asiakkaiden haluamat sellulaadut ja logistinen tehokkuus vaikuttavat siihen, minne tehtailta vientiin lähtevät sellut toimitetaan.

”Lähtökohtana on, että Aasiaan sellua viedään Äänekoskelta ja Joutsenosta. Rauman ja Kemin vientisellun pääsuunta on Euroopassa. Biotuotetehtaalta sellu lähtee tehokkaina rautatietoimituksina Vuosaaren satamaan Helsinkiin ja jatkaa sieltä irtolastialuksilla ja konttitoimituksina Aasiaan”, Hämälä kertoo.

Kun biotuotetehdas on täydessä tuotannossa vuoden päästä käynnistämisestä, Metsä Fibre on maailman suurin havusellun valmistaja.


Uusia tuotteita
Sellulla on yhä enemmän muitakin käyttöalueita kuin perinteiset pehmo- ja painopaperi sekä pakkaustuotteet. Nopeimmin niistä kasvaa ensikuitusellun käyttö tekstiilikuituna – tätä kehitystä ohjaa myös puuvillan viljelyn aiheuttamat haasteet.

”Iso markkina on muovituotteiden korvaaminen puuperäisillä komposiittituotteilla tai polymeereillä. Lisäksi uusia mahdollisuuksia avautuu koko ajan, kun fossiilitaloudesta siirrytään uusiutuvien raaka-aineiden materiaalitalouteen.”

Nyt kun biotuotetehdas on saatu tuotantoon, Hämälän mukaan tärkeintä on saada se vuoden aikana suunnitellulle volyymitasolle. Toinen haaste on saada kokonaan uusien biotuotteiden ja niiden jalostusketjujen eteneminen vauhtiin.

”Itse olemme pystyneet tuplaamaan sivuvirtojen hyödyntämisasteen ja valmistamme omaan käyttöömme muun muassa kemikaaleja ja uusiutuvaa energiaa. Muutama yritys valmistaa jo nyt omia tuotteitaan biotuotetehtaan raaka-aineista. Tämän lisäksi menossa on useita sellun tuotekehitysprojekteja, joissa lähivuosina arvioidaan, seuraako niistä teollisia investointeja. Tavoitteena on, että tehtaan ympärillä toimiva yritysten muodostama, tuotteitamme raaka-aineena käyttävä ekosysteemi laajenee.”

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle