Metsä Groupin biotuotetehdas rakennettiin vastuullisesti

Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella käynnistettiin suunnitellusti aikataulussaan 15.8.2017. Biotuotetehdastyömaalla työskenteli kaikkiaan koko tehdasprojektin aikana, eli toukokuusta 2015 elokuuhun 2017, yli 13 500 eri henkilöä. Korkeimmillaan työmaavahvuus oli vuosien 2016–2017 taitteessa, jolloin työmaalla työskenteli vilkkaimpina päivinä 3 300 henkilöä.

Suomalaisten osuus koko projektin työvoimasta oli 64 prosenttia, ja ulkomaalaisten osuus oli näin ollen 36 prosenttia. Suomalaisten jälkeen seuraavaksi eniten työntekijöitä oli projektin aikana Puolasta, Virosta, Liettuasta, Kroatiasta ja Slovakiasta. Työmaalle oli kirjattu kaikkiaan 54 eri kansalaisuutta, joista yhtä aikaa edustettuna oli noin 30.

Suomalaisten osuus koko projektin työvoimasta oli 64 prosenttia.

Biotuotetehtaan rakentaminen toteutettiin tilaajavetoisena osaurakointina, mikä tarkoittaa sitä, että rakentaminen ja eri urakat oli jaettu useampaan pienempään osaan. Näin myös paikallisilla ja pienemmillä yrityksillä oli mahdollisuus osallistua rakentamiseen. Vuorokauden aikana työmaalla toimi noin 650 eri urakoitsijaa. Koko projektin aikana työmaalla työskenteli kaikkiaan yli 1 500 eri yritystä, joista suomalaisia oli 89 prosenttia. Biotuotetehdasprojekti työllisti myös paikallisia: työmaalla työskenteli koko projektin aikana yli 2 200 keskisuomalaista henkilöä ja oli kirjautunut yli 340 keskisuomalaista yritystä. Kokonaisuudessaankin biotuotetehdashankkeen kotimaisuusaste on korkea, yli 70 prosenttia.

 

Lakien ja työehtosopimusten noudattamista valvottiin tarkoin

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre edellytti lakien ja työehtosopimusten noudattamista työmaalla läpi koko alihankintaketjun ja havaittuihin puutteisiin puututtiin välittömästi. Esimerkiksi tilaajavastuulain noudattamista valvottiin hyvin tarkasti. Kaikilla työmaalle tulleilla urakoitsijoilla tuli olla tilaajavastuuasiat kunnossa, ennen kuin heidän työntekijöilleen myönnettiin työskentelylupa. Metsä Fibre valvoi työsuhteen ehtojen noudattamista, ja työvoiman käyttöön liittyviä säännöksiä käytiin alihankintayritysten kanssa lävitse säännöllisesti. Lisäksi näitä asioita ja niihin liittyviä toimenpiteitä tarkasteltiin yhdessä työmaan pääluottamusmiehen kanssa viikoittain. Mikäli jokin yritys ei noudattanut lainsäädäntöä tai työehtosopimuksia, heidän työskentelynsä biotuotetehdastyömaalla päättyi.

Metsä Fibre edellytti lakien ja työehtosopimusten noudattamista työmaalla läpi koko alihankintaketjun.

Biotuotetehdastyömaalla oli käytössä projektinhallintajärjestelmä, jonka avulla saatiin tarkkaa ja ajantasaista tietoa työmaalla toimineista urakoitsijoista sekä siitä, kuinka paljon henkilöitä oli paikalla tai mitä kansalaisuuksia he edustivat. Järjestelmästä toimitettiin verottajalle lain vaatimat työntekijätiedot kuukausittain, ja tietoja säilytetään muun muassa aluehallintovirastoa varten.

Projektissa tehtiin muutoinkin tiivistä yhteistyötä ammattiliittojen edustajien sekä viranomaisten kanssa, ja muun muassa aluehallintovirasto suoritti työmaalle säännöllisesti asiaankuuluvia viranomaistarkastuksia. Tilaajavastuutarkastuksissa ja ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyvissä tarkastuksissa ei Metsä Fibren osalta havaittu huomautettavaa.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle