Biotuotekonsepti tarkentuu

Metsä Fibre tarkensi biotuotekonseptiaan Jyväskylän biotuoteseminaarissa 19.1., jolloin yritys esitteli yhteensä kahdeksan kehitteillä olevaa uutta biotuotetta ja prosessia. Ensimmäisiä toteutuspäätöksiä voitaisiin tehdä heti biotuotetehtaan mahdollisen investointipäätöksen jälkeen. Konseptien kehitys kuitenkin jatkuisi tehtaan elinkaaren ajan ja toteutuspäätöksiä syntyisi vaiheittain.​

"Metsä Groupin liiketoiminnot hyödyntävät puun tehokkaasti toisiaan täydentäen. Metsä Fibren liikevaihdosta 10 prosenttia syntyy jo nyt biotuotteista – bioenergiasta ja -kemikaaleista. Tälle vahvalle pohjalle Metsä Fibre suunnittelee uusien biotuotteiden valmistusta selluntuotannon yhteyteen", kertoo biotuotekonseptin kehittäjä, Metsä Fibren tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn.

Metsä Fibre tekee nyt kehitystyötä kahdeksan uuden biotuotteen ja prosessin parissa. Päätöstä niiden toteutumisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty, vaan päätöksiä syntyisi vasta biotuotetehtaan positiivisen investointipäätöksen jälkeen.

Biotuotteita omaan käyttöön ja markkinoille

Biotuotetehdas olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava tehdas, jolloin sen soodakattilakin olisi maailman tehokkain. Soodakattilan valtavasta höyrymäärästä merkittävä osa muutettaisiin biosähköksi. Tehtaan biosähköntuotanto olisikin jopa kaksi terawattituntia vuodessa, mikä vastaa neljännestä Loviisan ydinvoimaloiden vuosituotannosta.

Biotuotetehtaasta halutaan fossiiliton, jolloin meesauunin uusiutumattomat polttoaineet korvattaisiin uusiutuvilla. Yksi tutkittavista konsepteista onkin Joutsenon sellutehtaalta tuttu kuoren kaasutus. Tuotekaasua valmistettaisiin kuoren lisäksi mahdollisesti myös lietteistä.

Kuoresta voitaisiin valmistaa paitsi tuotekaasua, myös uusia neste- ja kaasumaisia biopolttoaineita yhdessä metsähakkeen ja purun kanssa. Metsä Fibre seuraa useita mahdollisia teknologiapolkuja, joissa kuoren jalostusarvo on nykyistä korkeampi.

Sellutehtaan hajukaasut hävitetään tavallisesti polttamalla, mutta biotuotetehtaan esisuunnittelussa on tutkittu konseptia, jossa hajukaasuista valmistettaisiin rikkihappoa. Rikkihappoa käytetään sellutehtaalla muun muassa mäntyöljyn valmistuksessa. Tämän konseptin sivutuotteena syntyy metanolia, joka on sekä biopolttoaine että mielenkiintoinen lähtökohta monelle jalostusketjulle.

Metsä Fibre suunnittelee myös biokaasun valmistamista jätevedenpuhdistamon lietteistä mädättämällä. Biokaasua voitaisiin käyttää tehtaan meesauunissa tai liikenteen biopolttoaineena. Tämä konsepti kilpailee lietteiden osalta kaasutuksen kanssa.

Sellunvalmistuksessa syntyy myös tuhkaa, jonka hyötykäyttöä Metsä Fibre suunnittelee yhdessä Metsä Forestin ja FA Forest Oy:n kanssa. Lopputuotteena syntyisi lannoitteita ja materiaalia maarakennukseen. Yhteistyö FA Forestin kanssa sai alkunsa Keski-Suomen Kauppakamarin Kasvupolku-yrityskisasta.

Uusia biotuotteita ligniinistä ja sellusta

Metsä Fibre on tutkinut tekstiilikuitujen valmistusta sellusta uudella tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä valmistusmenetelmällä vuodesta 2009 lähtien. Työtä on tehty Fibic Oy:n tutkimusohjelmissa yhdessä tutkimuslaitosten ja metsäteollisuusyritysten kanssa. Metsä Fibre jatkaa kehitystyötä nyt Itochun kanssa joulukuussa solmitun kumppanuussopimuksen puitteissa. Itochu on Metsä Fibren omistaja, joka vastaa Metsä Fibren sellu myynnistä Aasiassa. Monialaisen Itochun myyntivalikoimaan kuuluvat mm. tekstiilit.

Sellusta voitaisiin valmistaa myös erilaisia yhdistelmämateriaaleja, eli biokomposiitteja. Yhteistyötä on hiottu Elastopoli Oy:n kanssa, jonka koelaitos Sastamalassa tuottaa sellusta ja muovista uudenlaista biokomposiittia esimerkiksi auton osiksi. Elastopolin konseptissa oleellista on märän sellun saanti. Siksi integraatio sellutehtaaseen on heille keskeistä.

Myös ligniinin jatkojalostamista uusiksi biotuotteiksi on suunniteltu. Tällä hetkellä tämä kuitujen sidosaine otetaan talteen sellunvalmistuksessa ja siitä valmistetaan bioenergiaa soodakattilassa. Ligniinin jalostuksesta kerrotaan suunnitelmien edetessä.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle