AVI myönsi luvan Teräväniemen vesialueen täytölle uuden jätevedenpuhdistamon alueella

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehtaalle luvan vesialueen ruoppaukselle ja täytölle Teräväniemessä Miilunlahdessa Kuhnamon rannalla. Vesialueen työt tehdään Teräväniemeen tulevan jätevedenpuhdistamon alueelle, jotta maaperään saadaan kantava kerros. Ruoppaus- ja täyttöalueen pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria.

Alueelle asennetaan suojaverho, joka hillitsee muokattavan samean maa-aineksen leviämistä vesistössä. Vastaavia suojaverhoja käytetään muissakin vesityökohteissamme. Veden mahdollisella samentumisella tai ruoppaus- ja täyttötöillä ei arvioida olevan vaikutusta vesistöön, kuten virtauksiin tai happitilanteeseen. Kaivinkoneen käytöstä voi aiheutua melua ja mahdollisesti vähäistä tärinää, tällaiset työt tehdään kello 7–17 välisenä aikana.

Vesistöä tarkkaillaan jatkuvasti, esimerkiksi täyttötyöstä pidetään raporttia ja vedenlaaduntarkkailu tehdään viikoittain töiden aikana. Työt aloitetaan joulukuun 2015 aikana ja niiden arvioidaan kestävän noin neljä kuukautta.

Lupapäätös löytyy AVI:n sivuilta lupatietopalvelusta: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1209345.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Johanna Harjula, Metsä Fibre Oy, johanna.harjula(at)metsagroup.com, p. 040 354 1159
Projektijohtaja Timo Merikallio, Metsä Fibre Oy, timo.merikallio(at)metsagroup.com, p. 050 598 9342

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle