Asukaskyselyyn vastanneet kokivat hankkeen positiivisena

Biotuotetehtaan asukaskysely toteutettiin touko-kesäkuussa osana ympäristövaikutusten arviointia Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren, YVA-konsultti Swecon sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan kolmea eri tehdasratkaisua, joista suurimman kannatuksen asukaskyselyssä sai uuden kapasiteetiltaan 1,3 miljoonan tonnin biotuotetehtaan rakentaminen. Vaihtoehtoa kannatti 97,8 % vastaajista. Muut vähemmän kannatusta saaneet vaihtoehdot olivat, että nykyinen sellutehdas toimii käyttöikänsä loppuun tai että rakennetaan 1,3 miljoonan tonnin sellutehdas ilman biotuoteosiota.

Kaiken kaikkiaan vastaajat kokivat hankkeen positiivisena. Merkittävimpiä ympäristövaikutuksia vastaajat odottavat tulevan melusta, hajusta ja liikenteestä.  Kyselyllä kerättiin myös tietoja siitä, mitä lisätietoja asukkaat kaipaavat hankkeesta. Projektin etenemisestä tiedotetaan mm. hankkeen biotuotetehdas-sivuilla, http://biotuotetehdas.fi/. Sivustolla kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista, kun arviointi valmistuu elokuussa 2014.


Asukaskyselystä tiedotettiin paikallislehdissä, Äänekosken kaupungin www-sivuilla sekä kotitalouksiin jaetulla tiedotteella, jossa kerrottiin hankkeesta ja asukaskyselystä.  Kyselyyn vastasi 246 henkilöä.
Asukaskyselyyn vastanneiden kesken on arvottu kymmenen Metsä Tissuen tuotelaukkua. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle