Ainutlaatuinen biotuotetehdas

Metsä Groupin liiketoiminta-alueet muodostavat vahvan arvoketjun, jonka eri vaiheissa puu hyödynnetään mahdollisimman tarkasti selluna, puutuotteina, kartonkina, pehmopaperina ja esimerkiksi bioenergiana. Tälle vahvalle perustalle on rakennettu biotuotetehdas, joka on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos.

Metsä Groupilla on vahvat juuret Äänekoskella, sillä sellua ryhdyttiin valmistamaan siellä jo 80 vuotta sitten. Biotuotetehdas korvasi vuodesta 1985 lähtien toiminnassa olleen sellutehtaan, joka alkoi olla käyttöikänsä päässä. Uusi tehdas rakennettiin nykyiselle tehdasalueelle jo olemassa olevan metsäteollisuuden yhteyteen. Muun muassa Metsä Boardin kartonkitehdas sijaitsee samassa tehdasintegraatissa.

Kuva aukeaa suurempana klikattaessa.


Ainutlaatuinen ekosysteemi
Uutta tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi monia muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeensa eikä käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään 100-prosenttisesti. Sivuvirroista valmistettavien biotuotteiden osuus tehtaan liikevaihdosta on noin 20 prosenttia jo sen toiminnan alkutaipaleella.

Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään 100-prosenttisesti.

Tehtaan ympärillä oleva ja tulevaisuudessa laajeneva yritysverkosto valmistaa sellusta ja selluntuotannon sivuvirroista nykyistä korkeamman jalostusasteen biotuotteita, mikä tukee tehdaskokonaisuuden kilpailukykyä ja lisää tarjontaa kasvaville puupohjaisten biotuotteiden markkinoille.

Biotuotetehtaan muodostama ekosysteemi on ainutlaatuinen maailmassa. Tähän mennessä tehtaalla ja sen ekosysteemissä on aloitettu tuotekaasun, biokaasun ja rikkihapon valmistus. Tehdas tuottaa myös perinteisiä biokemikaaleja, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä sekä bioenergiaa.

 

Merkittävä kansantaloudellinen vaikutus
Biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Investoinnin arvo on 1,2 miljardia euroa. Tehtaalla on merkittävä vaikutus maamme koko kansantaloudelle uusien työpaikkojen ja talouskasvun kautta. Tehdas lisää viennin arvoa vuosittain noin 0,5 miljardilla eurolla.

Tehtaan työllistävä vaikutus suorassa arvoketjussaan on noin 2 500 työpaikkaa, uusia työpaikkoja tehtaan myötä syntyy 1 500. Merkittävimmät työllistämisvaikutukset kohdistuvat metsätalouteen, puun korjuuseen ja kuljetuksiin.

 

Ympäristö- ja energiatehokkuus huippuluokkaa
Biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Vaikka tehtaan tuotantokapasiteetti on lähes kolminkertainen Äänekosken vanhaan tehtaaseen verrattuna, se pystyy toimimaan aiemman tehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti.

Energiatehokkuus, alhainen vedenkulutus ja matalat päästöt ovat olleet tehtaan laitevalintojen keskeisiä kriteereitä. Se onkin maailman energiatehokkain sellutehdas, koska sen laiteratkaisut ovat edistyksellistä energiateknologiaa. Tehdas tuottaa sähköä vuodessa 1,8 terawattituntia, joka on 2,4-kertainen määrä sen omaan kulutukseensa nähden. Kaikkiaan se on 2,5 prosenttia Suomen koko sähköntuotannosta.

Sähköenergian omavaraisuusaste 240 %.

Fossiiliton tuotantolaitos
Sellunvalmistuksessa syntyy merkittävä osa Suomen uusiutuvasta energiasta, kun puuaineksesta ja keittokemikaaleista muodostuva mustalipeä poltetaan soodakattilassa. Samalla keittokemikaalit muutetaan uudelleen hyödynnettävään muotoon.

Biotuotetehdas lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli kahdella prosenttiyksiköllä. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, koska se valmistaa kaiken tarvitsemansa bioenergian puusta ja tuotannon sivuvirroista. Meesauunin fossiilinen polttoaine on korvattu kuoresta kaasutettavalla tuotekaasulla.
 

Fossiilisten polttoaineiden käyttö
0 %. 

 

 

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle