Aiesopimus biotuotetehtaan toteutussuunnittelusta solmittu

Metsä Fibre Oy on solminut 20.3.2015 Sweco Industry Oy:n ja Sweco Rakennetekniikka Oy:n kanssa aiesopimuksen Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan toteutussuunnittelusta.  Varsinainen sopimus allekirjoitetaan, jos tehdas päätetään rakentaa. Mikäli investoinnin edellytykset täyttyvät, biotuotetehtaan rakentamista koskeva investointipäätös tehdään tänä keväänä.

Aiesopimuksen mukaan Sweco Industry Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy vastaavat biotuotetehtaan laitos- ja rakennussuunnittelusta. Swecon yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Neste Jacobs Oy. Toteutussuunnittelun työllisyysvaikutukset ovat noin 200 henkilötyövuotta, ja sen kotimaisuusaste on 100 prosenttia.

comments powered by Disqus
Palaa etusivulle