Metsä Groupin biotuotetehtaan massatehtaalla 18.9.2017 yöllä sattuneen häiriötilanteen vuoksi jäähdytysvesien mukana Kuhnamo-järveen pääsi vähäinen määrä laimeaa pesulipeää. Lipeä on emäksistä, mutta ei vaarallista. Se aiheuttaa kovassa virtauksessa vaahtoa. Vaahtoa on havaittavissa jäähdytysvesien purkupaikalla Teräväniemessä sekä purkupaikan alapuolella Kuhnamossa. Vuoto on estetty ja jäähdytysvesien purkupaikka on eristetty suojapuomilla. Vesistön tilaa seurataan.

Lue lisää

Prosessihäiriön seurauksena biotuotetehtaan soodakattilan sähkösuotimen läpi pääsi poikkeuksellinen pölypäästö lauantai-iltapäivänä 2.9.2017. Pöly on vaaleaa vesiliukoista glaubersuolaa, joka ei ole vaarallista, mutta se voi olla tahraavaa. Mikäli tehtaan lähiympäristössä havaitaan poikkeuksellisia ympäristöpäästöjä, voi yhteyttä ottaa ympäri vuorokauden tehtaan päivystysnumeroon 050 576 7461.

Lue lisää

Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistäminen Äänekoskella etenee suunnitellusti. Uuden tehtaan käynnistäminen on pitkäkestoinen prosessi, jonka aikana haetaan osastojen välistä tasapainoa. Käynnistämiseen liittyviä hajuhaittoja tulee esiintymään ajoittain lähiviikkojen aikana. Tehtaan tuotantovauhdin noustessa nämä haitat tulevat pääosin poistumaan. Pahoittelemme tilapäistä hajuhaittaa.

Lue lisää

Ladataan…