Metsä Groupin biotuotetehdasprojekti Äänekoskella on edennyt suunnitellusti aikataulussaan ja budjetin mukaisesti kohti tehtaan käynnistämistä. Tällä hetkellä biotuotetehdasprojekti on osastojen koekäyttö- ja käyttöönottovaiheessa. Tehtaan käynnistäminen aloitetaan elokuun puolivälissä 2017, ja uuden tehtaan sellutoimitukset asiakkaille alkavat vuoden 2017 syyskuun alussa.

Lue lisää

Äänekosken Kuhnamo-järvessä ja sen rannoilla havaittiin ruskeita, noin 2–5 senttimetrin kokoisia kuitupaakkuja lauantaina 17.6.2017. Kuitupaakkujen muodostuminen johtui Äänekosken nykyisen sellutehtaan puhdistamoaltaiden tyhjennyksistä, joiden yhteydessä altaisiin kertyneet saostumat ovat lähteneet liikkeelle. Kuitupaakkujen pääsy vesistöön on estetty. Tilannetta Kuhnamon alajuoksulla seurataan jatkuvasti tehostetulla vesistötarkkailulla ja siivoustoimenpiteitä jatketaan tarvittavilla ranta-alueilla.

Lue lisää

Ladataan…