Prosessihäiriön seurauksena biotuotetehtaan meesauunin sähkösuotimen läpi pääsi poikkeuksellinen pölypäästö maanantaina 2.10.2017 iltapäivällä. Sähkösuotimet saatiin normaaliin ajoon 2.10. kello 15. Pöly on vaaleaa kalkkia, joka ei ole vaarallista, mutta se voi olla tahraavaa. Mikäli tehtaan lähiympäristössä havaitaan poikkeuksellisia ympäristöpäästöjä, kuten pölyä, voi yhteyttä ottaa tehtaan päivystysnumeroon 050 576 7461. Numerosta vastataan ympäri vuorokauden.

Lue lisää

Metsä Groupin biotuotetehtaan massatehtaalla 18.9.2017 yöllä sattuneen häiriötilanteen vuoksi jäähdytysvesien mukana Kuhnamo-järveen pääsi vähäinen määrä laimeaa pesulipeää. Lipeä on emäksistä, mutta ei vaarallista. Se aiheuttaa kovassa virtauksessa vaahtoa. Vaahtoa on havaittavissa jäähdytysvesien purkupaikalla Teräväniemessä sekä purkupaikan alapuolella Kuhnamossa. Vuoto on estetty ja jäähdytysvesien purkupaikka on eristetty suojapuomilla. Vesistön tilaa seurataan.

Lue lisää

Ladataan…